Apel o wsparcie dla biznesu

W dniu dzisiejszym wysłaliśmy pismo do Prezydenta, Premiera oraz do wiadomości Ministrów: Finansów, Zdrowia, Przedsiębiorczości i Technologii, Cyfryzacji.

W piśmie wskazujemy kroki, jakich wykonanie zdecydowanie poprawiłoby sytuację polskich przedsiębiorców, nie tylko tych związanych z technologią blockchain:

Przewidując, że pandemia będzie trwała dłużej niż kolejne tygodnie i spowoduje co najmniej radykalne obniżenie potencjału ekonomicznego  (bądź w najgorszym razie widmo upadłości) wielu z małych i średnich przedsiębiorstw będących podstawą naszej gospodarki proponujemy wprowadzenie pakietów osłonowych polegających na:

1. zniesieniu składek ZUS do końca 2020 roku (z możliwością wprowadzenia dobrowolności w płaceniu składek ZUS przez przedsiębiorców);

2. zawieszeniu rozliczania podatku PIT i CIT do końca 2020 roku (nastąpi rozliczenie roczne);

3. wprowadzeniu ulg podatkowych w CIT, VAT i PIT do końca 2021 dla podmiotów gospodarczych odbudowujących swój potencjał gospodarczy w czasie po wygaśnięciu kryzysu; 

4. czasowym zawieszeniu mechanizmu rozdzielonej płatności w VAT i udostępnieniu zamrożonych środków do dyspozycji przedsiębiorców;

5. odroczeniu terminów wpisów do CRBR, BDO;

6. przesunięcie terminu dematerializacji akcji i wysyłania wezwań do ich dematerializacji oraz zatwierdzania sprawozdań finansowych za 2019;

7. umożliwieniu prowadzenia księgi akcyjnej przez notariuszy, nie tylko banki, KDPW i biura maklerskie;

8. odroczeniu terminów wynikających z umów o dofinansowanie ze środków UE/ NCBR;

9. stworzeniu bazy profesjonalnego doradztwa biznesowego pomagającego przedsiębiorcom niwelować negatywne skutki kryzysu i pokryzysowe.

Wskazaliśmy też miejsca, w jakich ruchy mogą pomóc wrócić Polsce w czołówkę krajów zajmujących się technologiami rejestru rozproszonego:

Proponujemy również wdrożenie pakietu stymulującego użycie technologii dystrybucji rejestrów rozproszonych, sztucznej inteligencji (AI) oraz walut cyfrowych w Polsce, w szczególności: 

1. wsparcia procesu tokenizacji przedsiębiorstw tak,  aby te mogły w sposób szybki, bezpieczny i zorganizowany  pozyskiwać kapitał z rynków polskich i zagranicznych oraz

2. przyspieszenia prac nad głosowaniem w wyborach powszechnych z użyciem rejestrów rozproszonych, co umożliwiłoby głosowanie bez odwiedzania lokalu wyborczego

3. Udostępnienie profilu zaufanego (API) do wykorzystania przez przedsiębiorców, nie tylko przez banki i administrację

Pełne treści dokumentów:

Share

Apel o wsparcie dla biznesu

W dniu dzisiejszym wysłaliśmy pismo do Prezydenta, Premiera oraz do wiadomości Ministrów: Finansów, Zdrowia, Przedsiębiorczości i Technologii, Cyfryzacji.

W piśmie wskazujemy kroki, jakich wykonanie zdecydowanie poprawiłoby sytuację polskich przedsiębiorców, nie tylko tych związanych z technologią blockchain:

Przewidując, że pandemia będzie trwała dłużej niż kolejne tygodnie i spowoduje co najmniej radykalne obniżenie potencjału ekonomicznego  (bądź w najgorszym razie widmo upadłości) wielu z małych i średnich przedsiębiorstw będących podstawą naszej gospodarki proponujemy wprowadzenie pakietów osłonowych polegających na:

1. zniesieniu składek ZUS do końca 2020 roku (z możliwością wprowadzenia dobrowolności w płaceniu składek ZUS przez przedsiębiorców);

2. zawieszeniu rozliczania podatku PIT i CIT do końca 2020 roku (nastąpi rozliczenie roczne);

3. wprowadzeniu ulg podatkowych w CIT, VAT i PIT do końca 2021 dla podmiotów gospodarczych odbudowujących swój potencjał gospodarczy w czasie po wygaśnięciu kryzysu; 

4. czasowym zawieszeniu mechanizmu rozdzielonej płatności w VAT i udostępnieniu zamrożonych środków do dyspozycji przedsiębiorców;

5. odroczeniu terminów wpisów do CRBR, BDO;

6. przesunięcie terminu dematerializacji akcji i wysyłania wezwań do ich dematerializacji oraz zatwierdzania sprawozdań finansowych za 2019;

7. umożliwieniu prowadzenia księgi akcyjnej przez notariuszy, nie tylko banki, KDPW i biura maklerskie;

8. odroczeniu terminów wynikających z umów o dofinansowanie ze środków UE/ NCBR;

9. stworzeniu bazy profesjonalnego doradztwa biznesowego pomagającego przedsiębiorcom niwelować negatywne skutki kryzysu i pokryzysowe.

Wskazaliśmy też miejsca, w jakich ruchy mogą pomóc wrócić Polsce w czołówkę krajów zajmujących się technologiami rejestru rozproszonego:

Proponujemy również wdrożenie pakietu stymulującego użycie technologii dystrybucji rejestrów rozproszonych, sztucznej inteligencji (AI) oraz walut cyfrowych w Polsce, w szczególności: 

1. wsparcia procesu tokenizacji przedsiębiorstw tak,  aby te mogły w sposób szybki, bezpieczny i zorganizowany  pozyskiwać kapitał z rynków polskich i zagranicznych oraz

2. przyspieszenia prac nad głosowaniem w wyborach powszechnych z użyciem rejestrów rozproszonych, co umożliwiłoby głosowanie bez odwiedzania lokalu wyborczego

3. Udostępnienie profilu zaufanego (API) do wykorzystania przez przedsiębiorców, nie tylko przez banki i administrację

Pełne treści dokumentów:

Share