Relacja z Posiedzenia Zarządu Izby

Zgodnie z zapowiedzią 2. marca 2020 odbyło się kolejne Posiedzenie Zarządu Izby.

Obecni byli członkowie Zarządu:

 • Robert Wojciechowski
 • Jakub Mościcki
 • Marek Parzyński
 • Łukasz Zgiep
 • Rafał Kiełbus
 • Filip Pawczyński (zdalnie)

W posiedzeniu uczestniczył również Arbiter Sądu Polubownego przy IGBiNT Janusz Kossowski.

Posiedzenie rozpoczęło spotkanie z P. Arturem Granickim (ex dyrektor Departamentu Innowacji Finansowych FinTech w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego) z którym rozmawialiśmy na temat współpracy z KNF w ramach nowo stworzonego Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych.

Poruszono, zgodnie z agendą, wszystkie punkty i postanowiono:

 • przekazać uwagi dotyczące barier blockchain/krypto przez P. Granickiego z jednoczesnym wnioskiem o dołączenie Izby bezpośrednio do prac KNF
 • rozmowa z przedstawicielem giełdy BitClude nie odbyła się, Izba jednak popiera projekt przeprowadzania systemowego audytu giełd w kształcie proponowanym przez tą giełdę
 • Izba obejmie patronatem “Blockchain Hub” pod warunkiem, że będzie na bieżąco informowana o firmach rezydujących/organizujących eventy i będzie mogła natychmiast patronat cofnąć w przypadku przyjęcia do BH firm, co do których istnieją poważne zastrzeżenia - np. prowadzenie piramidy finansowej lub podobnej działalności (zgodnie z propozycją BH)
 • w rozmowie z Przewodniczącym (P. Konrad Zacharzewski) i Sekretarzem (P. Arkadiusz Szczudło) Sądu ustalono konieczne zmiany do Regulaminu i Statutu Sądu: wprowadzenie maksymalnie dwóch Zastępców Przewodniczącego oraz poprawienie angielskiej nazwy z “court” na “tribunal”
 • ostatecznym terminem w jakim musi odbyć się kolejne Walne Zgromadzenie jest 20. września 2020 (ze względu na koniec kadencji obecnego Zarządu), ustalono jednak iż odbędzie się ono jeszcze w kwietniu, po zatwierdzeniu dokumentów Sądu - aby Walne mogło je przeprocesować i po zebraniu wniosków nad zmianami w Zarządzie
 • skierowano, przez ręce Marka Parzyńskiego, do konsultacji prawnej możliwość i formę prowadzenia przez Izbę "listy ostrzeżeń” przed podmiotami, które w naszej ocenie prowadzą działalność niezgodną z prawem - szczególnie piramidy finansowe
 • zwrócono uwagę na prowadzenie przez niektóre podmioty nieetycznej działalności (kradzież dokumentacji i know-how), poza krokami prawnymi nie znaleziono jednak rozwiązania takich sytuacji
 • ustalono, iż kampanię medialną promującą działania Izby i Sądu rozpocznie się po kolejnym walnym i ostatecznym ukonstytuowaniu Sądu Polubownego
 • wcześniej skierowane będą zaproszenia do wstąpienia do Izby do podmiotów technologicznych typu Microsoft, IBM, Oracle oraz banków np. PKO, mBank, Santander które mogą interesować się technologiami
 • możliwe jest dofinansowanie Izby jako NGO przez Google (w ramach ich usług) - temat procesuje Jakub Mościcki
 • możliwe inne dofinansowania działania Izby np. z funduszy PROO zbada i zacznie procesować Robert Wojciechowski

Na tym posiedzenie zakończono.

Share

Relacja z Posiedzenia Zarządu Izby

Zgodnie z zapowiedzią 2. marca 2020 odbyło się kolejne Posiedzenie Zarządu Izby.

Obecni byli członkowie Zarządu:

 • Robert Wojciechowski
 • Jakub Mościcki
 • Marek Parzyński
 • Łukasz Zgiep
 • Rafał Kiełbus
 • Filip Pawczyński (zdalnie)

W posiedzeniu uczestniczył również Arbiter Sądu Polubownego przy IGBiNT Janusz Kossowski.

Posiedzenie rozpoczęło spotkanie z P. Arturem Granickim (ex dyrektor Departamentu Innowacji Finansowych FinTech w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego) z którym rozmawialiśmy na temat współpracy z KNF w ramach nowo stworzonego Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych.

Poruszono, zgodnie z agendą, wszystkie punkty i postanowiono:

 • przekazać uwagi dotyczące barier blockchain/krypto przez P. Granickiego z jednoczesnym wnioskiem o dołączenie Izby bezpośrednio do prac KNF
 • rozmowa z przedstawicielem giełdy BitClude nie odbyła się, Izba jednak popiera projekt przeprowadzania systemowego audytu giełd w kształcie proponowanym przez tą giełdę
 • Izba obejmie patronatem “Blockchain Hub” pod warunkiem, że będzie na bieżąco informowana o firmach rezydujących/organizujących eventy i będzie mogła natychmiast patronat cofnąć w przypadku przyjęcia do BH firm, co do których istnieją poważne zastrzeżenia - np. prowadzenie piramidy finansowej lub podobnej działalności (zgodnie z propozycją BH)
 • w rozmowie z Przewodniczącym (P. Konrad Zacharzewski) i Sekretarzem (P. Arkadiusz Szczudło) Sądu ustalono konieczne zmiany do Regulaminu i Statutu Sądu: wprowadzenie maksymalnie dwóch Zastępców Przewodniczącego oraz poprawienie angielskiej nazwy z “court” na “tribunal”
 • ostatecznym terminem w jakim musi odbyć się kolejne Walne Zgromadzenie jest 20. września 2020 (ze względu na koniec kadencji obecnego Zarządu), ustalono jednak iż odbędzie się ono jeszcze w kwietniu, po zatwierdzeniu dokumentów Sądu - aby Walne mogło je przeprocesować i po zebraniu wniosków nad zmianami w Zarządzie
 • skierowano, przez ręce Marka Parzyńskiego, do konsultacji prawnej możliwość i formę prowadzenia przez Izbę "listy ostrzeżeń” przed podmiotami, które w naszej ocenie prowadzą działalność niezgodną z prawem - szczególnie piramidy finansowe
 • zwrócono uwagę na prowadzenie przez niektóre podmioty nieetycznej działalności (kradzież dokumentacji i know-how), poza krokami prawnymi nie znaleziono jednak rozwiązania takich sytuacji
 • ustalono, iż kampanię medialną promującą działania Izby i Sądu rozpocznie się po kolejnym walnym i ostatecznym ukonstytuowaniu Sądu Polubownego
 • wcześniej skierowane będą zaproszenia do wstąpienia do Izby do podmiotów technologicznych typu Microsoft, IBM, Oracle oraz banków np. PKO, mBank, Santander które mogą interesować się technologiami
 • możliwe jest dofinansowanie Izby jako NGO przez Google (w ramach ich usług) - temat procesuje Jakub Mościcki
 • możliwe inne dofinansowania działania Izby np. z funduszy PROO zbada i zacznie procesować Robert Wojciechowski

Na tym posiedzenie zakończono.

Share