Zebranie Zarządu z 10. grudnia 2018

Podczas zebrania Zarządu 10. grudnia 2018 pojęto następujące uchwały:

3/2018 w sprawie: wyboru Prezesa Sądu Polubownego Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii.

Zarząd Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii w dniu 10 grudnia 2018 r.
postanowił zgodnie ze Statutem Izby oraz Statutem Sądu Polubownego Izby powołać Pana
Konrada Zacharzewskiego na Prezesa Sądu Polubownego Izby Gospodarczej Blockchain i
Nowych Technologii.

4/2018 w sprawie: wyboru Sekretarza Sądu Polubownego Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii

Zarząd Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii w dniu 10 grudnia 2018 r.
postanowił zgodnie ze Statutem Izby oraz Statutem Sądu Polubownego Izby powołać Pana
Arkadiusza Szczudło na Sekretarza Sądu Polubownego Izby Gospodarczej Blockchain i
Nowych Technologii.

5/2018 w sprawie: ostatecznego terminu płatności składki członkowskiej dla członków zwyczajnych Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii.

Zarząd Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii w dniu 10 grudnia 2018 r. w
związku z niską liczbą wpłat składek członkowskich przez Członków Zwyczajnych Izby
Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii postanowił wezwać Członków Zwyczajnych do
natychmiastowego uregulowania ww. składek rocznych za okres od dnia złożenia deklaracji
członka zwyczajnego na okres roku. Wszelkie dane jak: numer konta bankowego, nazwa i
adres Izby, wysokość składek znajdują się na stronie internetowej Izby https://fpit.management/igbint i są
obowiązujące. Jednocześnie Zarząd Izby postanowił, że Członkowie Zwyczajni Izby
Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii, którzy nie uregulują wpłaty składki wynikającej
z ich deklaracji oraz Statutu Izby zostaną z dniem 31 stycznia 2019 roku wykreśleni z listy
Członków Zwyczajnych Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii w związku z
niespełnieniem wymogu bycia Członkiem Zwyczajnym i jednocześnie z tym dniem utracą prawo
głosu na Walnym Zgromadzeniu Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii.

6/2018 w sprawie: sprawie jednolitej anglojęzycznej nazwie Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii.

Zarząd Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii w dniu 10 grudnia 2018 r.
Postanowił, że jedyną poprawną nazwą Izby w języku angielskim będzie: Polish Blockchain
and New Technology Chamber of Commerce . Postanowienie to ma na celu ujednolicenie i
ułatwienie komunikacji na rynku międzynarodowym i jest ono jednocześnie zaleceniem dla
wszystkich korzystających do używania wyłącznie nazwy: Polish Blockchain and New
Technology Chamber of Commerce zarówno w mowie jak i na piśmie.

Poniżej plik PDF z całym protokołem do pobrania.

Share

Zebranie Zarządu z 10. grudnia 2018

Podczas zebrania Zarządu 10. grudnia 2018 pojęto następujące uchwały:

3/2018 w sprawie: wyboru Prezesa Sądu Polubownego Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii.

Zarząd Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii w dniu 10 grudnia 2018 r.
postanowił zgodnie ze Statutem Izby oraz Statutem Sądu Polubownego Izby powołać Pana
Konrada Zacharzewskiego na Prezesa Sądu Polubownego Izby Gospodarczej Blockchain i
Nowych Technologii.

4/2018 w sprawie: wyboru Sekretarza Sądu Polubownego Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii

Zarząd Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii w dniu 10 grudnia 2018 r.
postanowił zgodnie ze Statutem Izby oraz Statutem Sądu Polubownego Izby powołać Pana
Arkadiusza Szczudło na Sekretarza Sądu Polubownego Izby Gospodarczej Blockchain i
Nowych Technologii.

5/2018 w sprawie: ostatecznego terminu płatności składki członkowskiej dla członków zwyczajnych Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii.

Zarząd Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii w dniu 10 grudnia 2018 r. w
związku z niską liczbą wpłat składek członkowskich przez Członków Zwyczajnych Izby
Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii postanowił wezwać Członków Zwyczajnych do
natychmiastowego uregulowania ww. składek rocznych za okres od dnia złożenia deklaracji
członka zwyczajnego na okres roku. Wszelkie dane jak: numer konta bankowego, nazwa i
adres Izby, wysokość składek znajdują się na stronie internetowej Izby https://fpit.management/igbint i są
obowiązujące. Jednocześnie Zarząd Izby postanowił, że Członkowie Zwyczajni Izby
Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii, którzy nie uregulują wpłaty składki wynikającej
z ich deklaracji oraz Statutu Izby zostaną z dniem 31 stycznia 2019 roku wykreśleni z listy
Członków Zwyczajnych Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii w związku z
niespełnieniem wymogu bycia Członkiem Zwyczajnym i jednocześnie z tym dniem utracą prawo
głosu na Walnym Zgromadzeniu Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii.

6/2018 w sprawie: sprawie jednolitej anglojęzycznej nazwie Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii.

Zarząd Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii w dniu 10 grudnia 2018 r.
Postanowił, że jedyną poprawną nazwą Izby w języku angielskim będzie: Polish Blockchain
and New Technology Chamber of Commerce . Postanowienie to ma na celu ujednolicenie i
ułatwienie komunikacji na rynku międzynarodowym i jest ono jednocześnie zaleceniem dla
wszystkich korzystających do używania wyłącznie nazwy: Polish Blockchain and New
Technology Chamber of Commerce zarówno w mowie jak i na piśmie.

Poniżej plik PDF z całym protokołem do pobrania.

Share