Deklaracja

Dziękujemy za zainteresowanie uczestnictwem w Izbie Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii

Aby stać się członkiem Izby prosimy o pobranie deklaracji członkowskiej w pliku PDF, a następnie jej wydrukowanie, ręczne wypełnienie danych Państwa podmiotu gospodarczego oraz odesłanie na adres:

Izba Gospodarcza Blockchain
i Nowych Technologii
ul. Stawki 2 piętro 31
00-139 Warszawa

W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod adresem e-mail: kontakt@igbint.pl


Wszystkie dane (np. deklaracje członkowskie) przechowywane są w siedzibie IGBiNT.