Deklaracja

Dziękujemy za zainteresowanie uczestnictwem w Izbie Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii

Aby stać się członkiem Izby prosimy o pobranie deklaracji członkowskiej w pliku PDF, a następnie jej wydrukowanie, ręczne wypełnienie danych Państwa podmiotu gospodarczego oraz odesłanie na adres:

Izba Gospodarcza Blockchain
i Nowych Technologii
ul. Stawki 2 piętro 31
00-139 Warszawa

W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod adresem e-mail: kontakt@igbint.pl


Wszystkie dane (np. deklaracje członkowskie) przechowywane są w siedzibie IGBiNT. Przypominamy, że Członkiem Izby może zostać tylko podmiot będący przedsiębiorcą, tj prowadzący działalność gospodarczą. Osoby fizyczne będą mogły przystąpić do Izby po uchwaleniu odpowiednich regulaminów przez pierwsze Walne Zgromadzenie.