Izba Gospodarcza Blockchain i Nowych Technologii | O Izbie
10617
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-10617,page-parent,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-2.7.1544137813,qode-theme-ver-2.7,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

O Izbie

Czym jest IGBiNT?

Izba gospodarcza Blockchain i Nowych Technologii jest inicjatywą przedsiębiorców zapoczątkowaną na forum.bitcoin.pl. W dniu 26 kwietnia podobna inicjatywa została ogłoszona przez giełdy kryptowalut w Japonii. Wedle Polskiej litery prawa Izba posiada ustawowe możliwości umożliwiające jej reprezentowanie interesów całej branży blockchain i nowych technologii, w rozmowach z organami rządowymi. Po raz pierwszy publicznie pomysł powstania izby gospodarczej był przedstawiony przez Sławomira Cieślińskiego, na pierwszych spotkaniach Strumienia Blockchian i Kryptowaluty prowadzonego przez Ministerstwo Cyfryzacji jeszcze w 2016. Szerokiej publice pomysł powołania bytu godnego reprezentowania środowiska w rozmowach z rządem został przywołany przez Minister Annę Streżyńską w dniu 23 lutego 2018 na premierze filmu pod tytułem „Krypto” w Warszawskim kinie LUNA.

Postulaty Izby

 • Całkowitą abolicję podatku PCC i dodanie wyłączenia poboru tego podatku w przypadku walut cyfrowych
 • Zwolnienie z podatku dochodowego obrotu walutami cyfrowymi,
 • Wprowadzenie koncepcji pieniądza prywatnego do porządku prawnego lub nowelizacja ustawy dewizowej z uwzględnieniem walut wirtualnych,
 • W przypadku sztywnego stanowiska odnośnie 19% stawki podatku, dodanie kwoty de minimis dla transakcji płatniczych poniżej kwot definiowanych w dyrektywie AMLD4 wymagających pełnej weryfikacji klienta, usuwając w ten sposób uciążliwość ewidencjonowania przez płatników drobnych transakcji płatniczych;
  wyłączenia całkowitego z poboru podatku dochodowego po roku (jak w Niemczech) lub dwóch latach (jak w Czechach) od zakupu jednostek walut cyfrowych
 • Umożliwienie pokrywania zobowiązań administracyjnych i podatkowych za pomocą walut cyfrowych,
 • Natychmiastowe zabezpieczenie Skarbu Państwa poprzez dołączenie waluty cyfrowej Bitcoin do puli rezerw walutowych na wypadek jej globalnego sukcesu,
 • Budowanie konkurencyjnego ekosystemu przyciągającego zagraniczne startupy i kapitał związany z walutami cyfrowymi do Polski, a nie do Niemiec,
 • Procedowanie projektu ustawy o Prostej Spółce Akcyjnej umożliwiającej wykorzystanie rejestru rozproszonego do tokenizacji papierów wartościowych.
 • Utworzenie sandboxu/piaskownicy – w ramach którego firmy branży blockchain, będą mogły swobodniej działać i znacząco przyspieszyć z rozwojem firmy. Domyślnie, tymczasowo nie będą nadmiernie ograniczane przez obowiązujące, przestarzałe prawo, które nie jest dostosowane do nowoczesnych rozwiązań i technologii.
 • Wprowadzenie obowiązku prowadzenia rachunku bankowego dla przedsiębiorstw. Bank nie mógłby odmówić i wypowiedzieć usług świadczonych powszechnie dla przedsiębiorcy, także zajmującego się blockchainem i walutami wirtualnymi.
 • Wydanie interpretacji ogólnej lub zmiany przepisów – zrównujących blogerów i videoblogerów z twórcami w zakresie możliwości stosowania zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50%,
 • Umożliwienie dokonywania zapłaty podatków państwowych i lokalnych, oraz innych opłat np. za wywózkę śmieci – za pomocą walut cyfrowych. Nałożenie obowiązku posiadania przez podmioty publiczne adresów w walutach wirtualnych i przyjmowania takich płatności.

 • Działanie na rzecz postulatów wymienionych w sekcji ,,Wstępne cele i postulaty.”
 • Prowadzenie działań dydaktycznych, popularyzatorskich w sferze technologii blockchain, walut cyfrowych i nowych technologii, co powinno przyczynić się do zwiększania obrotów w branży, a także znacząco obniżyć koszty w administracji i w pozostałych gałęziach gospodarki.
 • Prowadzenie audytów działalności prowadzonej przez członków – w celu wyeliminowania praktyk sprzecznych z prawem, nieetycznych lub niezgodnych z przyjętymi kanonami postępowania.
  Wydawanie opinii zarówno co do technologii – jak i sfery legislacyjnej.
 • Budowa eksperckiej grupy biegłych sądowych.
 • Prowadzenie sądownictwa arbitrażowego – zarówno w sporach pomiędzy przedsiębiorcami, w tym spoza branży i Izby, ale także w sporach pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami.
 • Wspieranie członków w ich działalności, ułatwianie im pozyskiwania nowych kontaktów, poszukiwania partnerów biznesowych i naukowych.

Izba Gospodarcza Blockchain i Nowych Technologii liczy już

150

członków założycieli

Zarząd Izby

Robert Wojciechowski
Prezes Zarządu

Ekspert w dziedzinie strategicznego marketingu i zarządzania w różnych branżach. W swojej ponad 20 letniej karierze pracował dla czołowych firm z branż E-Commerce, Facility Management i Media. Uczestniczył w tworzeniu m.in Związku Kontroli Dystrybucji Prasy i Polskiego Badania Czytelnictwa. W 2000 roku organizował również Polskie Badania Internetu, których był Prezesem Zarządu. Od 2 lat związany zawodowo z branżą blockchain i kryptowalut. W firmie OAAM consulting wpiera podmioty w strategii blockchain crowdfundingu oraz ICO. Prywatnie mocno zaangażowany społecznie w działania lokalne i na rzecz dzieci i edukacji. Ojciec trójki dzieci.

Jakub Mościcki
Wiceprezes Zarządu

Jakub Mościcki jest absolwentem Akademii Leona Koźmińskiego na kierunku finanse i rachunkowość oraz posiada wykształcenie inżynierskie z dziedziny informatyki. Jego zainteresowania skupiają się na przecięciu dwóch dziedzin: finansów i technologii. Jest również aktywnym inwestorem na rynkach finansowych z 15 letnim doświadczeniem. Współtworzył największą w Polsce grupę traderską skupioną wokół rynku forex i giełdy. Jest prezesem i współzałożycielem pierwszej firmy oferującej zabezpieczanie depozytów klientów na giełdach kryptowalutowych – Crypto Security Fund.

Filip Pawczyński
Wiceprezes Zarządu

Prowadzi firmę FP IT Management, która wyprodukowała i wprowadziła na rynek najszybsze w swojej klasie urządzenie do uwierzytelniania transakcji w sieci Bitcoin – Bi•Fury USB ASIC Bitcoin Miner; do tej pory to jedyna tego typu firma w Polsce. Jako jedyny Polak udzielał wywiadu do drukowanej wersji prestiżowego „Bitcoin Magazine”. Jest założycielem i prezesem Polskiego Stowarzyszenia Bitcoin – organizacji non profit pomagającej lepiej zrozumieć potencjał Bitcoin’a oraz technologi Blockchain.

Lech Wilczyński
Członek Zarządu

Współzałożyciel InPay S.A. pierwszego procesora płatności Bitcoin w Polsce, członek sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, absolwent warszawskiej Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych na kierunkach Robotyka i systemy wieloagentowe oraz Inżynieria oprogramowania.
Członek Polskiego Stowarzyszenia Bitcoin. Promotor wykorzystania technologii cyfrowych walut.

Piotr Bień
Członek Zarządu

Pasjonuje się Nowymi Technologiami od '98 roku. Zdobycie tytułu technika elektronika o specjalizacji sieci i systemy komputerowe, ugruntowało jego pasję. Rozpoznawany w środowisku jest przez pracę wykonywaną na stanowisku Binance Angel w Polsce. Ośmioletnie doświadczenie na stanowiskach ``executive manager`` oraz czteroletnie w ``customer service`` pozwala mu efektywnie zarządzać złożonymi projektami. Płynna komunikacja jest dla niego najważniejsza. Silnie wierzy, że Polacy mogą mieć ogromny wpływ na rozwój blockchain, napędzając przy tym Polską gospodarkę. Trading to jego najnowsza pasja.

Łukasz Zgiep
Członek Zarządu

Doktor ekonomii Lukas S. Zgiep specjalizuje się w nowych modelach biznesowych collaborative i sharing economy oraz technologii blockchain. Łączy innowacyjne startupy z inwestorami prywatnymi oraz funduszami venture capital. Współzałożyciel m. in. ZANDS.IT - software house, Move Smart - artificial intelligence for transportation, CrowdWay.pl - equity crowdfunding, Blockchain Alliance - market education. Od ponad 10 lat związany z branżą internetową. Innovation leader w www.zgiep.com. Prywatnie miłośnik nowych technologii, podróżowania i dronów.

Rafał Kiełbus
Członek Zarządu

Związany z blockchainem i kryptowalutami od 2011 roku. Pasjonat technologii blockchain i programista-samouk. Pierwsze wykopane BTC sprzedawał (i nadal tego żałuje) po 40zł, co daje mu pewną perspektywę na wygląd rynku. Od prawie pół roku związany z Polskim Akceleratorem Technologii Blockchain, gdzie jest developerem. Z wykształcenia technik-elektronik, przez ponad 15 lat pracował w serwisie samochodowym m.in jako diagnosta systemów komputerowych.Prywatnie: jedyny Bardzo Zły Moderator na forum.bitcoin.pl , student Aikido, ojciec trójki dzieci.

Ustawowe uprawnienia Izby

Korzyści dla branży Blockchain i kryptowalut wynikające z powstania Izby. (ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych)

Dodatkowo w art. 5 ustawy

Izba gospodarcza w szczególności może:
a) przyczyniać się do tworzenia warunków rozwoju życia gospodarczego oraz wspierać inicjatywy gospodarcze członków;
b) popierać, we współpracy z właściwymi organami oświatowymi, rozwój kształcenia zawodowego, wspierać naukę zawodu w zakładach pracy oraz doskonalenie zawodowe pracowników;
c) delegować swoich przedstawicieli, na zaproszenie organów państwowych, do uczestniczenia w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych w sprawach działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej i usługowej;
d) organizować i stwarzać warunki do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego i pojednawczego oraz uczestniczyć na odrębnie określonych zasadach w postępowaniu sądowym w związku z działalnością gospodarczą jej członków;
e) wydawać opinie o istniejących zwyczajach dotyczących działalności gospodarczej;
f) informować o funkcjonowaniu przedsiębiorców oraz wyrażać opinie o stanie rozwoju gospodarczego na obszarze działania izby.

Sprawdź co musisz zrobić żeby dołączyć do Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii

Przypominamy wszystkim Członkom Zwyczajnym Izby o obowiązku wpłaty składki członkowskiej.

Przypominamy również, iż składka opłacana jest na rok od daty rejestracji. Zalecany tytuł przelewu to "Składka członkowska za okres 27.09.2018 - 26.09.2019" (oczywiście należy wstawić datę złożenia wniosku o rejestrację na Członka Zwyczajnego).

Numer konta oraz wysokość składek można sprawdzić na stronie https://igbint.pl/izba/tabela_oplat/

Zgodnie z podjętą przez Zarząd Izby uchwałą z 10. grudnia, wszyscy Członkowie Zwykli którzy nie dopłenią tego obowiązku zostaną usunięci z listy Członków Izby z dniem 31. stycznia 2019 roku.

Zarząd IGBiNT