Izba Gospodarcza Blockchain i Nowych Technologii | O Izbie
10617
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-10617,page-parent,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-2.7.1544137813,qode-theme-ver-2.7,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

O Izbie

Czym jest IGBiNT?

Izba gospodarcza Blockchain i Nowych Technologii jest inicjatywą przedsiębiorców zapoczątkowaną na forum.bitcoin.pl. W dniu 26 kwietnia podobna inicjatywa została ogłoszona przez giełdy kryptowalut w Japonii. Wedle Polskiej litery prawa Izba posiada ustawowe możliwości umożliwiające jej reprezentowanie interesów całej branży blockchain i nowych technologii, w rozmowach z organami rządowymi. Po raz pierwszy publicznie pomysł powstania izby gospodarczej był przedstawiony przez Sławomira Cieślińskiego, na pierwszych spotkaniach Strumienia Blockchian i Kryptowaluty prowadzonego przez Ministerstwo Cyfryzacji jeszcze w 2016. Szerokiej publice pomysł powołania bytu godnego reprezentowania środowiska w rozmowach z rządem został przywołany przez Minister Annę Streżyńską w dniu 23 lutego 2018 na premierze filmu pod tytułem „Krypto” w Warszawskim kinie LUNA.

Postulaty Izby

 • Całkowitą abolicję podatku PCC i dodanie wyłączenia poboru tego podatku w przypadku walut cyfrowych
 • Zwolnienie z podatku dochodowego obrotu walutami cyfrowymi,
 • Wprowadzenie koncepcji pieniądza prywatnego do porządku prawnego lub nowelizacja ustawy dewizowej z uwzględnieniem walut wirtualnych,
 • W przypadku sztywnego stanowiska odnośnie 19% stawki podatku, dodanie kwoty de minimis dla transakcji płatniczych poniżej kwot definiowanych w dyrektywie AMLD4 wymagających pełnej weryfikacji klienta, usuwając w ten sposób uciążliwość ewidencjonowania przez płatników drobnych transakcji płatniczych;
  wyłączenia całkowitego z poboru podatku dochodowego po roku (jak w Niemczech) lub dwóch latach (jak w Czechach) od zakupu jednostek walut cyfrowych
 • Umożliwienie pokrywania zobowiązań administracyjnych i podatkowych za pomocą walut cyfrowych,
 • Natychmiastowe zabezpieczenie Skarbu Państwa poprzez dołączenie waluty cyfrowej Bitcoin do puli rezerw walutowych na wypadek jej globalnego sukcesu,
 • Budowanie konkurencyjnego ekosystemu przyciągającego zagraniczne startupy i kapitał związany z walutami cyfrowymi do Polski, a nie do Niemiec,
 • Procedowanie projektu ustawy o Prostej Spółce Akcyjnej umożliwiającej wykorzystanie rejestru rozproszonego do tokenizacji papierów wartościowych.
 • Utworzenie sandboxu/piaskownicy – w ramach którego firmy branży blockchain, będą mogły swobodniej działać i znacząco przyspieszyć z rozwojem firmy. Domyślnie, tymczasowo nie będą nadmiernie ograniczane przez obowiązujące, przestarzałe prawo, które nie jest dostosowane do nowoczesnych rozwiązań i technologii.
 • Wprowadzenie obowiązku prowadzenia rachunku bankowego dla przedsiębiorstw. Bank nie mógłby odmówić i wypowiedzieć usług świadczonych powszechnie dla przedsiębiorcy, także zajmującego się blockchainem i walutami wirtualnymi.
 • Wydanie interpretacji ogólnej lub zmiany przepisów – zrównujących blogerów i videoblogerów z twórcami w zakresie możliwości stosowania zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50%,
 • Umożliwienie dokonywania zapłaty podatków państwowych i lokalnych, oraz innych opłat np. za wywózkę śmieci – za pomocą walut cyfrowych. Nałożenie obowiązku posiadania przez podmioty publiczne adresów w walutach wirtualnych i przyjmowania takich płatności.

 • Działanie na rzecz postulatów wymienionych w sekcji ,,Wstępne cele i postulaty.”
 • Prowadzenie działań dydaktycznych, popularyzatorskich w sferze technologii blockchain, walut cyfrowych i nowych technologii, co powinno przyczynić się do zwiększania obrotów w branży, a także znacząco obniżyć koszty w administracji i w pozostałych gałęziach gospodarki.
 • Prowadzenie audytów działalności prowadzonej przez członków – w celu wyeliminowania praktyk sprzecznych z prawem, nieetycznych lub niezgodnych z przyjętymi kanonami postępowania.
  Wydawanie opinii zarówno co do technologii – jak i sfery legislacyjnej.
 • Budowa eksperckiej grupy biegłych sądowych.
 • Prowadzenie sądownictwa arbitrażowego – zarówno w sporach pomiędzy przedsiębiorcami, w tym spoza branży i Izby, ale także w sporach pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami.
 • Wspieranie członków w ich działalności, ułatwianie im pozyskiwania nowych kontaktów, poszukiwania partnerów biznesowych i naukowych.

Izba Gospodarcza Blockchain i Nowych Technologii liczy już

150

członków założycieli

Zarząd Izby

Robert Wojciechowski
Prezes Zarządu

Ekspert w dziedzinie strategicznego marketingu i zarządzania w różnych branżach. W swojej ponad 20 letniej karierze pracował dla czołowych firm z branż E-Commerce, Facility Management i Media. Uczestniczył w tworzeniu m.in Związku Kontroli Dystrybucji Prasy i Polskiego Badania Czytelnictwa. W 2000 roku organizował również Polskie Badania Internetu, których był Prezesem Zarządu. Od 2 lat związany zawodowo z branżą blockchain i kryptowalut. W firmie OAAM consulting wspiera podmioty w strategii blockchain crowdfundingu oraz ICO. Prywatnie mocno zaangażowany społecznie w działania lokalne i na rzecz dzieci i edukacji. Ojciec trójki dzieci.

Jakub Mościcki
Wiceprezes Zarządu

Jakub Mościcki jest absolwentem Akademii Leona Koźmińskiego na kierunku finanse i rachunkowość oraz posiada wykształcenie inżynierskie z dziedziny informatyki. Jego zainteresowania skupiają się na przecięciu dwóch dziedzin: finansów i technologii. Jest również aktywnym inwestorem na rynkach finansowych z 15 letnim doświadczeniem. Współtworzył największą w Polsce grupę traderską skupioną wokół rynku forex i giełdy. Jest prezesem i współzałożycielem pierwszej firmy oferującej zabezpieczanie depozytów klientów na giełdach kryptowalutowych – Crypto Security Fund.

Filip Pawczyński
Wiceprezes Zarządu

Prowadzi firmę FP IT Management, która wyprodukowała i wprowadziła na rynek najszybsze w swojej klasie urządzenie do uwierzytelniania transakcji w sieci Bitcoin – Bi•Fury USB ASIC Bitcoin Miner; do tej pory to jedyna tego typu firma w Polsce. Jako jedyny Polak udzielał wywiadu do drukowanej wersji prestiżowego „Bitcoin Magazine”. Jest założycielem i prezesem Polskiego Stowarzyszenia Bitcoin – organizacji non profit pomagającej lepiej zrozumieć potencjał Bitcoin’a oraz technologi Blockchain.

Lech Wilczyński
Członek Zarządu

Współzałożyciel InPay S.A. pierwszego procesora płatności Bitcoin w Polsce, członek sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, absolwent warszawskiej Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych na kierunkach Robotyka i systemy wieloagentowe oraz Inżynieria oprogramowania.
Członek Polskiego Stowarzyszenia Bitcoin. Promotor wykorzystania technologii cyfrowych walut.

Marek Parzyński
Członek Zarządu

Marek Parzyński jest doradcą i aktywnym promotorem w obszarze technologii blockchain i cyfrowych walut od 2010 roku. Współtwórca IGBiNT oraz członek Polskiego Stowarzyszenia Bitcoin. Współtworzył sieci stacji paliw oraz stworzył i zarządzał Działem Projektów oraz Działem Zakupów w jednej z największych firm paliwowych w Polsce. Współwłaściciel i Prezes BC&Law (bcandlaw.com) oraz twórca Działu Nowych Technologii w KG Legal Kijewski i Graś. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej – ukończył jednocześnie Finanse i Bankowość oraz Zarządzanie i Marketing. Obecnie jest doktorantem SGH w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw.

Łukasz Zgiep
Członek Zarządu

Doktor ekonomii Lukas S. Zgiep specjalizuje się w nowych modelach biznesowych collaborative i sharing economy oraz technologii blockchain. Łączy innowacyjne startupy z inwestorami prywatnymi oraz funduszami venture capital. Współzałożyciel m. in. ZANDS.IT - software house, Move Smart - artificial intelligence for transportation, CrowdWay.pl - equity crowdfunding, Blockchain Alliance - market education. Od ponad 10 lat związany z branżą internetową. Innovation leader w www.zgiep.com. Prywatnie miłośnik nowych technologii, podróżowania i dronów.

Rafał Kiełbus
Członek Zarządu

Związany z blockchainem i kryptowalutami od 2011 roku. Pasjonat technologii blockchain i programista-samouk. Kontrybutor Bitcoin Core. Pierwsze wykopane BTC sprzedawał (i nadal tego żałuje) po 40zł, co daje mu pewną perspektywę na wygląd rynku. Developer blockchain m.in. w Polskim Akceleratorze Technologii Blockchain. Autor wielu technicznych prezentacji, zwykle zatytułowanych ``Rafał prostuje Bitcoina``. Z wykształcenia technik-elektronik, przez ponad 15 lat pracował w serwisie samochodowym m.in jako diagnosta systemów komputerowych. Prywatnie: jedyny Bardzo Zły Moderator na forum.bitcoin.pl, student Aikido, ojciec trójki dzieci.

Ustawowe uprawnienia Izby

Korzyści dla branży Blockchain i kryptowalut wynikające z powstania Izby. (ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych)

Dodatkowo w art. 5 ustawy

Izba gospodarcza w szczególności może:
a) przyczyniać się do tworzenia warunków rozwoju życia gospodarczego oraz wspierać inicjatywy gospodarcze członków;
b) popierać, we współpracy z właściwymi organami oświatowymi, rozwój kształcenia zawodowego, wspierać naukę zawodu w zakładach pracy oraz doskonalenie zawodowe pracowników;
c) delegować swoich przedstawicieli, na zaproszenie organów państwowych, do uczestniczenia w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych w sprawach działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej i usługowej;
d) organizować i stwarzać warunki do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego i pojednawczego oraz uczestniczyć na odrębnie określonych zasadach w postępowaniu sądowym w związku z działalnością gospodarczą jej członków;
e) wydawać opinie o istniejących zwyczajach dotyczących działalności gospodarczej;
f) informować o funkcjonowaniu przedsiębiorców oraz wyrażać opinie o stanie rozwoju gospodarczego na obszarze działania izby.

Sprawdź co musisz zrobić żeby dołączyć do Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii