Czym jest IGBiNT?

Izba gospodarcza Blockchain i Nowych Technologii jest inicjatywą przedsiębiorców zapoczątkowaną na forum.bitcoin.pl. W dniu 26 kwietnia podobna inicjatywa została ogłoszona przez giełdy kryptowalut w Japonii. Wedle Polskiej litery prawa Izba posiada ustawowe możliwości umożliwiające jej reprezentowanie interesów całej branży blockchain i nowych technologii, w rozmowach z organami rządowymi. Po raz pierwszy publicznie pomysł powstania izby gospodarczej był przedstawiony przez Sławomira Cieślińskiego, na pierwszych spotkaniach Strumienia Blockchian i Kryptowaluty prowadzonego przez Ministerstwo Cyfryzacji jeszcze w 2016. Szerokiej publice pomysł powołania bytu godnego reprezentowania środowiska w rozmowach z rządem został przywołany przez Minister Annę Streżyńską w dniu 23 lutego 2018 na premierze filmu pod tytułem „Krypto” w Warszawskim kinie LUNA.

Postulaty Izby

 • Całkowitą abolicję podatku PCC i dodanie wyłączenia poboru tego podatku w przypadku walut cyfrowych
 • Zwolnienie z podatku dochodowego obrotu walutami cyfrowymi,
 • Wprowadzenie koncepcji pieniądza prywatnego do porządku prawnego lub nowelizacja ustawy dewizowej z uwzględnieniem walut wirtualnych,
 • W przypadku sztywnego stanowiska odnośnie 19% stawki podatku, dodanie kwoty de minimis dla transakcji płatniczych poniżej kwot definiowanych w dyrektywie AMLD4 wymagających pełnej weryfikacji klienta, usuwając w ten sposób uciążliwość ewidencjonowania przez płatników drobnych transakcji płatniczych;
 • wyłączenia całkowitego z poboru podatku dochodowego po roku (jak w Niemczech) lub dwóch latach (jak w Czechach) od zakupu jednostek walut cyfrowych
 • Umożliwienie pokrywania zobowiązań administracyjnych i podatkowych za pomocą walut cyfrowych,
 • Natychmiastowe zabezpieczenie Skarbu Państwa poprzez dołączenie waluty cyfrowej Bitcoin do puli rezerw walutowych na wypadek jej globalnego sukcesu,
 • Budowanie konkurencyjnego ekosystemu przyciągającego zagraniczne startupy i kapitał związany z walutami cyfrowymi do Polski, a nie do Niemiec,
 • Procedowanie projektu ustawy o Prostej Spółce Akcyjnej umożliwiającej wykorzystanie rejestru rozproszonego do tokenizacji papierów wartościowych.
 • Utworzenie sandboxu/piaskownicy – w ramach którego firmy branży blockchain, będą mogły swobodniej działać i znacząco przyspieszyć z rozwojem firmy. Domyślnie, tymczasowo nie będą nadmiernie ograniczane przez obowiązujące, przestarzałe prawo, które nie jest dostosowane do nowoczesnych rozwiązań i technologii.
 • Wprowadzenie obowiązku prowadzenia rachunku bankowego dla przedsiębiorstw. Bank nie mógłby odmówić i wypowiedzieć usług świadczonych powszechnie dla przedsiębiorcy, także zajmującego się blockchainem i walutami wirtualnymi.
 • Wydanie interpretacji ogólnej lub zmiany przepisów – zrównujących blogerów i videoblogerów z twórcami w zakresie możliwości stosowania zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50%,
 • Umożliwienie dokonywania zapłaty podatków państwowych i lokalnych, oraz innych opłat np. za wywózkę śmieci – za pomocą walut cyfrowych. Nałożenie obowiązku posiadania przez podmioty publiczne adresów w walutach wirtualnych i przyjmowania takich płatności.
 • Działanie na rzecz postulatów wymienionych w sekcji ,,Wstępne cele i postulaty.”
 • Prowadzenie działań dydaktycznych, popularyzatorskich w sferze technologii blockchain, walut cyfrowych i nowych technologii, co powinno przyczynić się do zwiększania obrotów w branży, a także znacząco obniżyć koszty w administracji i w pozostałych gałęziach gospodarki.
 • Prowadzenie audytów działalności prowadzonej przez członków – w celu wyeliminowania praktyk sprzecznych z prawem, nieetycznych lub niezgodnych z przyjętymi kanonami postępowania.
 • Wydawanie opinii zarówno co do technologii – jak i sfery legislacyjnej.
 • Budowa eksperckiej grupy biegłych sądowych.
 • Prowadzenie sądownictwa arbitrażowego – zarówno w sporach pomiędzy przedsiębiorcami, w tym spoza branży i Izby, ale także w sporach pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami.
 • Wspieranie członków w ich działalności, ułatwianie im pozyskiwania nowych kontaktów, poszukiwania partnerów biznesowych i naukowych.

Postulaty Izby

 • Całkowitą abolicję podatku PCC i dodanie wyłączenia poboru tego podatku w przypadku walut cyfrowych
 • Zwolnienie z podatku dochodowego obrotu walutami cyfrowymi,
 • Wprowadzenie koncepcji pieniądza prywatnego do porządku prawnego lub nowelizacja ustawy dewizowej z uwzględnieniem walut wirtualnych,
 • W przypadku sztywnego stanowiska odnośnie 19% stawki podatku, dodanie kwoty de minimis dla transakcji płatniczych poniżej kwot definiowanych w dyrektywie AMLD4 wymagających pełnej weryfikacji klienta, usuwając w ten sposób uciążliwość ewidencjonowania przez płatników drobnych transakcji płatniczych;
 • wyłączenia całkowitego z poboru podatku dochodowego po roku (jak w Niemczech) lub dwóch latach (jak w Czechach) od zakupu jednostek walut cyfrowych
 • Umożliwienie pokrywania zobowiązań administracyjnych i podatkowych za pomocą walut cyfrowych,
 • Natychmiastowe zabezpieczenie Skarbu Państwa poprzez dołączenie waluty cyfrowej Bitcoin do puli rezerw walutowych na wypadek jej globalnego sukcesu,
 • Budowanie konkurencyjnego ekosystemu przyciągającego zagraniczne startupy i kapitał związany z walutami cyfrowymi do Polski, a nie do Niemiec,
 • Procedowanie projektu ustawy o Prostej Spółce Akcyjnej umożliwiającej wykorzystanie rejestru rozproszonego do tokenizacji papierów wartościowych.
 • Utworzenie sandboxu/piaskownicy – w ramach którego firmy branży blockchain, będą mogły swobodniej działać i znacząco przyspieszyć z rozwojem firmy. Domyślnie, tymczasowo nie będą nadmiernie ograniczane przez obowiązujące, przestarzałe prawo, które nie jest dostosowane do nowoczesnych rozwiązań i technologii.
 • Wprowadzenie obowiązku prowadzenia rachunku bankowego dla przedsiębiorstw. Bank nie mógłby odmówić i wypowiedzieć usług świadczonych powszechnie dla przedsiębiorcy, także zajmującego się blockchainem i walutami wirtualnymi.
 • Wydanie interpretacji ogólnej lub zmiany przepisów – zrównujących blogerów i videoblogerów z twórcami w zakresie możliwości stosowania zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50%,
 • Umożliwienie dokonywania zapłaty podatków państwowych i lokalnych, oraz innych opłat np. za wywózkę śmieci – za pomocą walut cyfrowych. Nałożenie obowiązku posiadania przez podmioty publiczne adresów w walutach wirtualnych i przyjmowania takich płatności.
 • Działanie na rzecz postulatów wymienionych w sekcji ,,Wstępne cele i postulaty.”
 • Prowadzenie działań dydaktycznych, popularyzatorskich w sferze technologii blockchain, walut cyfrowych i nowych technologii, co powinno przyczynić się do zwiększania obrotów w branży, a także znacząco obniżyć koszty w administracji i w pozostałych gałęziach gospodarki.
 • Prowadzenie audytów działalności prowadzonej przez członków – w celu wyeliminowania praktyk sprzecznych z prawem, nieetycznych lub niezgodnych z przyjętymi kanonami postępowania.
 • Wydawanie opinii zarówno co do technologii – jak i sfery legislacyjnej.
 • Budowa eksperckiej grupy biegłych sądowych.
 • Prowadzenie sądownictwa arbitrażowego – zarówno w sporach pomiędzy przedsiębiorcami, w tym spoza branży i Izby, ale także w sporach pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami.
 • Wspieranie członków w ich działalności, ułatwianie im pozyskiwania nowych kontaktów, poszukiwania partnerów biznesowych i naukowych.

Zarząd Izby

Robert Wojciechowski

Prezes Zarządu

Jakub Mościcki

Wiceprezes Zarządu

Filip Pawczyński

Wiceprezes Zarządu

Lech Wilczyński

Członek Zarządu

Marek Parzyński

Członek Zarządu

Łukasz Zgiep

Członek Zarządu

Rafał Kiełbus

Członek Zarządu

Ustawowe uprawnienia Izby

Korzyści dla branży Blockchain i kryptowalut wynikające z powstania Izby

Reprezentacja interesów gospodarczych członków

Kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki

Wyrażanie opinii o projektach rozwiązań

Możliwość oceniania istniejących już rozwiązań prawnych

Możliwość spełniania zadań administracji

Możliwość żądania informacji

Możliwość przystąpienia do KIG

Sprawdź co musisz zrobić żeby dołączyć do
Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii