Czym jest IGBiNT?

Izba gospodarcza Blockchain i Nowych Technologii jest inicjatywą przedsiębiorców zapoczątkowaną na forum.bitcoin.pl. W dniu 26 kwietnia podobna inicjatywa została ogłoszona przez giełdy kryptowalut w Japonii. Wedle Polskiej litery prawa Izba posiada ustawowe możliwości umożliwiające jej reprezentowanie interesów całej branży blockchain i nowych technologii, w rozmowach z organami rządowymi. Po raz pierwszy publicznie pomysł powstania izby gospodarczej był przedstawiony przez Sławomira Cieślińskiego, na pierwszych spotkaniach Strumienia Blockchian i Kryptowaluty prowadzonego przez Ministerstwo Cyfryzacji jeszcze w 2016. Szerokiej publice pomysł powołania bytu godnego reprezentowania środowiska w rozmowach z rządem został przywołany przez Minister Annę Streżyńską w dniu 23 lutego 2018 na premierze filmu pod tytułem „Krypto” w Warszawskim kinie LUNA.

Postulaty Izby

 • Całkowitą abolicję podatku PCC i dodanie wyłączenia poboru tego podatku w przypadku walut cyfrowych
 • Zwolnienie z podatku dochodowego obrotu walutami cyfrowymi,
 • Wprowadzenie koncepcji pieniądza prywatnego do porządku prawnego lub nowelizacja ustawy dewizowej z uwzględnieniem walut wirtualnych,
 • W przypadku sztywnego stanowiska odnośnie 19% stawki podatku, dodanie kwoty de minimis dla transakcji płatniczych poniżej kwot definiowanych w dyrektywie AMLD4 wymagających pełnej weryfikacji klienta, usuwając w ten sposób uciążliwość ewidencjonowania przez płatników drobnych transakcji płatniczych;
 • wyłączenia całkowitego z poboru podatku dochodowego po roku (jak w Niemczech) lub dwóch latach (jak w Czechach) od zakupu jednostek walut cyfrowych
 • Umożliwienie pokrywania zobowiązań administracyjnych i podatkowych za pomocą walut cyfrowych,
 • Natychmiastowe zabezpieczenie Skarbu Państwa poprzez dołączenie waluty cyfrowej Bitcoin do puli rezerw walutowych na wypadek jej globalnego sukcesu,
 • Budowanie konkurencyjnego ekosystemu przyciągającego zagraniczne startupy i kapitał związany z walutami cyfrowymi do Polski, a nie do Niemiec,
 • Procedowanie projektu ustawy o Prostej Spółce Akcyjnej umożliwiającej wykorzystanie rejestru rozproszonego do tokenizacji papierów wartościowych.
 • Utworzenie sandboxu/piaskownicy – w ramach którego firmy branży blockchain, będą mogły swobodniej działać i znacząco przyspieszyć z rozwojem firmy. Domyślnie, tymczasowo nie będą nadmiernie ograniczane przez obowiązujące, przestarzałe prawo, które nie jest dostosowane do nowoczesnych rozwiązań i technologii.
 • Wprowadzenie obowiązku prowadzenia rachunku bankowego dla przedsiębiorstw. Bank nie mógłby odmówić i wypowiedzieć usług świadczonych powszechnie dla przedsiębiorcy, także zajmującego się blockchainem i walutami wirtualnymi.
 • Wydanie interpretacji ogólnej lub zmiany przepisów – zrównujących blogerów i videoblogerów z twórcami w zakresie możliwości stosowania zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50%,
 • Umożliwienie dokonywania zapłaty podatków państwowych i lokalnych, oraz innych opłat np. za wywózkę śmieci – za pomocą walut cyfrowych. Nałożenie obowiązku posiadania przez podmioty publiczne adresów w walutach wirtualnych i przyjmowania takich płatności.
 • Działanie na rzecz postulatów wymienionych w sekcji ,,Wstępne cele i postulaty.”
 • Prowadzenie działań dydaktycznych, popularyzatorskich w sferze technologii blockchain, walut cyfrowych i nowych technologii, co powinno przyczynić się do zwiększania obrotów w branży, a także znacząco obniżyć koszty w administracji i w pozostałych gałęziach gospodarki.
 • Prowadzenie audytów działalności prowadzonej przez członków – w celu wyeliminowania praktyk sprzecznych z prawem, nieetycznych lub niezgodnych z przyjętymi kanonami postępowania.
 • Wydawanie opinii zarówno co do technologii – jak i sfery legislacyjnej.
 • Budowa eksperckiej grupy biegłych sądowych.
 • Prowadzenie sądownictwa arbitrażowego – zarówno w sporach pomiędzy przedsiębiorcami, w tym spoza branży i Izby, ale także w sporach pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami.
 • Wspieranie członków w ich działalności, ułatwianie im pozyskiwania nowych kontaktów, poszukiwania partnerów biznesowych i naukowych.

Postulaty Izby

 • Całkowitą abolicję podatku PCC i dodanie wyłączenia poboru tego podatku w przypadku walut cyfrowych
 • Zwolnienie z podatku dochodowego obrotu walutami cyfrowymi,
 • Wprowadzenie koncepcji pieniądza prywatnego do porządku prawnego lub nowelizacja ustawy dewizowej z uwzględnieniem walut wirtualnych,
 • W przypadku sztywnego stanowiska odnośnie 19% stawki podatku, dodanie kwoty de minimis dla transakcji płatniczych poniżej kwot definiowanych w dyrektywie AMLD4 wymagających pełnej weryfikacji klienta, usuwając w ten sposób uciążliwość ewidencjonowania przez płatników drobnych transakcji płatniczych;
 • wyłączenia całkowitego z poboru podatku dochodowego po roku (jak w Niemczech) lub dwóch latach (jak w Czechach) od zakupu jednostek walut cyfrowych
 • Umożliwienie pokrywania zobowiązań administracyjnych i podatkowych za pomocą walut cyfrowych,
 • Natychmiastowe zabezpieczenie Skarbu Państwa poprzez dołączenie waluty cyfrowej Bitcoin do puli rezerw walutowych na wypadek jej globalnego sukcesu,
 • Budowanie konkurencyjnego ekosystemu przyciągającego zagraniczne startupy i kapitał związany z walutami cyfrowymi do Polski, a nie do Niemiec,
 • Procedowanie projektu ustawy o Prostej Spółce Akcyjnej umożliwiającej wykorzystanie rejestru rozproszonego do tokenizacji papierów wartościowych.
 • Utworzenie sandboxu/piaskownicy – w ramach którego firmy branży blockchain, będą mogły swobodniej działać i znacząco przyspieszyć z rozwojem firmy. Domyślnie, tymczasowo nie będą nadmiernie ograniczane przez obowiązujące, przestarzałe prawo, które nie jest dostosowane do nowoczesnych rozwiązań i technologii.
 • Wprowadzenie obowiązku prowadzenia rachunku bankowego dla przedsiębiorstw. Bank nie mógłby odmówić i wypowiedzieć usług świadczonych powszechnie dla przedsiębiorcy, także zajmującego się blockchainem i walutami wirtualnymi.
 • Wydanie interpretacji ogólnej lub zmiany przepisów – zrównujących blogerów i videoblogerów z twórcami w zakresie możliwości stosowania zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50%,
 • Umożliwienie dokonywania zapłaty podatków państwowych i lokalnych, oraz innych opłat np. za wywózkę śmieci – za pomocą walut cyfrowych. Nałożenie obowiązku posiadania przez podmioty publiczne adresów w walutach wirtualnych i przyjmowania takich płatności.
 • Działanie na rzecz postulatów wymienionych w sekcji ,,Wstępne cele i postulaty.”
 • Prowadzenie działań dydaktycznych, popularyzatorskich w sferze technologii blockchain, walut cyfrowych i nowych technologii, co powinno przyczynić się do zwiększania obrotów w branży, a także znacząco obniżyć koszty w administracji i w pozostałych gałęziach gospodarki.
 • Prowadzenie audytów działalności prowadzonej przez członków – w celu wyeliminowania praktyk sprzecznych z prawem, nieetycznych lub niezgodnych z przyjętymi kanonami postępowania.
 • Wydawanie opinii zarówno co do technologii – jak i sfery legislacyjnej.
 • Budowa eksperckiej grupy biegłych sądowych.
 • Prowadzenie sądownictwa arbitrażowego – zarówno w sporach pomiędzy przedsiębiorcami, w tym spoza branży i Izby, ale także w sporach pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami.
 • Wspieranie członków w ich działalności, ułatwianie im pozyskiwania nowych kontaktów, poszukiwania partnerów biznesowych i naukowych.

Zarząd Izby

Robert Wojciechowski

Prezes Zarządu

Filip Pawczyński

Wiceprezes Zarządu

Rafał Kiełbus

Członek Zarządu

Ustawowe uprawnienia Izby

Korzyści dla branży Blockchain i kryptowalut wynikające z powstania Izby

Reprezentacja interesów gospodarczych członków

Kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki

Wyrażanie opinii o projektach rozwiązań

Możliwość oceniania istniejących już rozwiązań prawnych

Możliwość spełniania zadań administracji

Możliwość żądania informacji

Możliwość przystąpienia do KIG

Sprawdź co musisz zrobić żeby dołączyć do
Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii