Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z zapowiedzią Zarząd IGBiNT oficjalnie zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie członków Izby.

Załączamy porządek obrad WZ.

Komplet wymaganych dokumentów przesyłany jest na adresy e-mail członków zwyczajnych Izby.

Share

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z zapowiedzią Zarząd IGBiNT oficjalnie zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie członków Izby.

Załączamy porządek obrad WZ.

Komplet wymaganych dokumentów przesyłany jest na adresy e-mail członków zwyczajnych Izby.

Share