Zwyczajne Walne Zgromadzenie 2022

Dnia 29 sierpnia 2022 r. w Warszawie, o godzinie 17.00 odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii z siedzibą w Warszawie (dalej: „Izba”), adres ul. Bieniewicka 26, Warszawa z porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby obejmującego:

 1. wybór Przewodniczącego Zebrania;
 2. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 3. przyjęcie porządku obrad;
 4. podjęcie uchwał objętych porządkiem obrad:
  a. przyjęcie sprawozdania Zarządu Izby za okres od 31 sierpnia 2020 roku do dnia 29 sierpnia 2020 roku;
  b. udzielenie skrutacji Zarządowi Izby za okres od 31 sierpnia 2020 roku do dnia 29 sierpnia 2020 roku
  c. wybór Zarządu Izby na kolejny dwuletni okres od 29 sierpnia 2022 roku do dnia 29 sierpnia 2022 roku;
 5. inne tematy;
 6. zamknięcie obrad.
Share

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 2022

Dnia 29 sierpnia 2022 r. w Warszawie, o godzinie 17.00 odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii z siedzibą w Warszawie (dalej: „Izba”), adres ul. Bieniewicka 26, Warszawa z porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby obejmującego:

 1. wybór Przewodniczącego Zebrania;
 2. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 3. przyjęcie porządku obrad;
 4. podjęcie uchwał objętych porządkiem obrad:
  a. przyjęcie sprawozdania Zarządu Izby za okres od 31 sierpnia 2020 roku do dnia 29 sierpnia 2020 roku;
  b. udzielenie skrutacji Zarządowi Izby za okres od 31 sierpnia 2020 roku do dnia 29 sierpnia 2020 roku
  c. wybór Zarządu Izby na kolejny dwuletni okres od 29 sierpnia 2022 roku do dnia 29 sierpnia 2022 roku;
 5. inne tematy;
 6. zamknięcie obrad.
Share