Odpowiedź IGBiNT do projektu Stanowiska UKNF

W dniu wczorajszym zakończyliśmy redagowanie przekazanych nam uwag.

Na ich podstawie stworzyliśmy i przesłaliśmy do UKNF poniższy dokument.

Bardzo dziękujemy za pomoc wszystkim zaangażowanym.

Mamy nadzieję, że nasze wspólne uwagi pozwolą UKNF na nieco inne spojrzenie na kwestie poruszane w przygotowywanym Stanowisku.

Share

Odpowiedź IGBiNT do projektu Stanowiska UKNF

W dniu wczorajszym zakończyliśmy redagowanie przekazanych nam uwag.

Na ich podstawie stworzyliśmy i przesłaliśmy do UKNF poniższy dokument.

Bardzo dziękujemy za pomoc wszystkim zaangażowanym.

Mamy nadzieję, że nasze wspólne uwagi pozwolą UKNF na nieco inne spojrzenie na kwestie poruszane w przygotowywanym Stanowisku.

Share