Tabela składek członkowskich

1

W dniu 28/09/2023 na Walnym Zgromadzeniu została poddana pod głosowanie tabela składek dla członków zwyczajnych IGBiNT prezentująca się następująco:

Ilość pracowników

1-3

4-10

11-50

51+

Rocznie

1 000,00 zł

2 000,00 zł

4 000,00 zł

15 000,00 zł

Wpłat należy dokonywać na rachunek Izby:

Izba Gospodarcza Blockchain

i Nowych Technologii

 

ul. Mokotowska 1

00-640 Warszawa

nr. konta (BNP PARIBAS):

PL 74 1600 1462 1861 8123 0000 0001

BIC/SWIFT: PPABPLPKXXX

2

Opłaty dodatkowe:

 

Dodatkowo składka za użycie logo dla pozostałych

członków Izby (wspierających, założycieli i

honorowych) w wysokości 300 zł/rocznie.

Jednocześnie upoważnia Zarząd do podejmowania

indywidulanych decyji dla szczególnych organizacji,

podmiotów oraz  osób do zwalniania ich z ww. opłat.