Tabela składek członkowskich

1

W dniu 27/09/2018 na Walnym Zgromadzeniu została poddana pod głosowanie tabela składek dla członków zwyczajnych IGBiNT prezentująca się następująco:

Ilość pracowników

1-3
4-10
11-50
51+

Rocznie

750,00 zł
1 500,00 zł
3 000,00 zł
10 000,00 zł

Wpłat należy dokonywać na rachunek Izby:

Izba Gospodarcza Blockchain
i Nowych Technologii

ul. Stawki 2
00-139 Warszawa

nr. konta (Alior):

PL 67 2490 0005 0000 4530 1726 5458

BIC/SWIFT: ALBPPLPWXXX

2

Wartość składek została uwarunkowana zgodnie z przewidywanymi minimalnymi kosztami stałymi:

Koszty roczne

Biuro
Wynagrodzenie pracownicy biurowi (3)
Materiały biurowe
Materiały promocyjne
Strona www/Grafik
Prawnicy
Księgowość

Kwota (brutto)

5 000,00 zł
36 000,00 zł
1 000,00 zł
1 000,00 zł
2 000,00 zł
1 200,00 zł
2 400,00 zł


Suma:
48 600 zł