List otwarty Zarządu Izby w sprawie giełdy Coinquista

Ostatni tydzień w naszej branży był bardzo burzliwy, za sprawą niepokojących informacji dotyczących firmy Coinquista S.A., prowadzącej jeden z polskich projektów kryptowalutowych. Zgodnie z informacjami firmy, świadczy ona usługi wymiany cyfrowych walut na waluty FIAT oraz odwrotnie, prowadząc cyfrową giełdę dla swoich użytkowników.

Z otrzymanych od użytkowników informacji, firma przestała realizować wypłaty, po czym wyłączyła serwis dostępny dla użytkownika - blokując tym samym dostęp do źródła informacji o koncie i możliwość wypłaty zdeponowanych środków kolejnym użytkownikom.

Kolejne docierające do nas niepokojące sygnały od rozgoryczonych użytkowników, zmusiły nas do bardziej rozległego działania i możliwie jak najszybszego udzielania pomocy czującym się poszkodowanym użytkownikom.

Izba nawiązała kontakt z Zarządem firmy celem pomocy prawnej i technicznej, mającej na celu szybkie i polubowne rozwiązanie zaistniałej sytuacji. Zaproponowaliśmy także ewentualne mediację przez Sąd Arbitrażowy przy naszej Izbie.

Ze względu na ograniczoną współpracę i znikomą ilość informacji udostępnionych przez spółkę, Izba Gospodarcza Blockchain i Nowych Technologii rozpoczęła na własną rękę zbieranie informacji na temat sytuacji klientów czujących się poszkodowanymi. W dalszym ciągu prosimy o kontakt wszelkie osoby, które posiadają informację mogące pomóc ustalić stan faktyczny, szczególnie te czujące się niepewnie lub wręcz oszukanie w obecnej sytuacji.

Pragniemy także przypomnieć, że branża blockchain a szczególnie dynamiczny i koniunkturalny charakter biznesu związanego z kryptowalutami, wiąże ze sobą wiele ryzyk biznesowych i konsumenckich. Dlatego tak ważne jest dokładne sprawdzenie partnerów i dostawców usług z których mamy zamiar skorzystać. Wieloletnie doświadczenie, nieposzlakowana opinia oraz obycie na rynku zawsze jest podstawą do rozpoczęcia współpracy oraz jej dalszego utrzymania. W obecnej sytuacji wzrostu wartości głównych walut cyfrowych, należy szczególnie mocno opierać swoje decyzje na faktach i konsultacji z innymi uczestnikami rynku, a nie na emocjach i wyjątkowo atrakcyjnych ofertach. Ryzyko wynikające z wahań kursu oraz utraty środków w tak “rozgrzanym” rynku zdecydowanie rośnie.

Izba Gospodarcza Blockchain i Nowych Technologii jako organizacja skupiająca podmioty rynku, której członkowie i eksperci posiadają najdłuższe doświadczenie na rynku zawsze służy pomocą i ekspertyzą w doborze odpowiedniego dostawcy usług.

Zarząd Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii

Share

List otwarty Zarządu Izby w sprawie giełdy Coinquista

Ostatni tydzień w naszej branży był bardzo burzliwy, za sprawą niepokojących informacji dotyczących firmy Coinquista S.A., prowadzącej jeden z polskich projektów kryptowalutowych. Zgodnie z informacjami firmy, świadczy ona usługi wymiany cyfrowych walut na waluty FIAT oraz odwrotnie, prowadząc cyfrową giełdę dla swoich użytkowników.

Z otrzymanych od użytkowników informacji, firma przestała realizować wypłaty, po czym wyłączyła serwis dostępny dla użytkownika - blokując tym samym dostęp do źródła informacji o koncie i możliwość wypłaty zdeponowanych środków kolejnym użytkownikom.

Kolejne docierające do nas niepokojące sygnały od rozgoryczonych użytkowników, zmusiły nas do bardziej rozległego działania i możliwie jak najszybszego udzielania pomocy czującym się poszkodowanym użytkownikom.

Izba nawiązała kontakt z Zarządem firmy celem pomocy prawnej i technicznej, mającej na celu szybkie i polubowne rozwiązanie zaistniałej sytuacji. Zaproponowaliśmy także ewentualne mediację przez Sąd Arbitrażowy przy naszej Izbie.

Ze względu na ograniczoną współpracę i znikomą ilość informacji udostępnionych przez spółkę, Izba Gospodarcza Blockchain i Nowych Technologii rozpoczęła na własną rękę zbieranie informacji na temat sytuacji klientów czujących się poszkodowanymi. W dalszym ciągu prosimy o kontakt wszelkie osoby, które posiadają informację mogące pomóc ustalić stan faktyczny, szczególnie te czujące się niepewnie lub wręcz oszukanie w obecnej sytuacji.

Pragniemy także przypomnieć, że branża blockchain a szczególnie dynamiczny i koniunkturalny charakter biznesu związanego z kryptowalutami, wiąże ze sobą wiele ryzyk biznesowych i konsumenckich. Dlatego tak ważne jest dokładne sprawdzenie partnerów i dostawców usług z których mamy zamiar skorzystać. Wieloletnie doświadczenie, nieposzlakowana opinia oraz obycie na rynku zawsze jest podstawą do rozpoczęcia współpracy oraz jej dalszego utrzymania. W obecnej sytuacji wzrostu wartości głównych walut cyfrowych, należy szczególnie mocno opierać swoje decyzje na faktach i konsultacji z innymi uczestnikami rynku, a nie na emocjach i wyjątkowo atrakcyjnych ofertach. Ryzyko wynikające z wahań kursu oraz utraty środków w tak “rozgrzanym” rynku zdecydowanie rośnie.

Izba Gospodarcza Blockchain i Nowych Technologii jako organizacja skupiająca podmioty rynku, której członkowie i eksperci posiadają najdłuższe doświadczenie na rynku zawsze służy pomocą i ekspertyzą w doborze odpowiedniego dostawcy usług.

Zarząd Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii

Share