Zarząd IGBiNT w sprawie programu Superwizjer TVN o giełdzie Bitbay

Jako Zarząd Izby nie chcemy wchodzić w spory prawne oraz kontrowersje związane z wyemitowanym programem. Stoimy na stanowisku, iż TVN i Bitbay wyjaśnią to sami. 

Do materiału TVN odnosimy się wyłącznie edukacyjnie – chcemy ułatwić przyszłe interpretacje rynku. Chcemy też pokazać, że nawet dla ekspertów z pokrewnych rynków technologia blockchain jest trudna i złożona – podobnie, jak działanie walut cyfrowych na niej opartych.

W nagraniu odnieśliśmy się do fragmentów które, naszym zdaniem, są krzywdzące dla całej branży oraz stawiają wszystkich użytkowników walut cyfrowych w bardzo złym świetle.

Chcemy zaznaczyć skalę wykorzystania walut cyfrowych do przestępstw - jest to ułamek procenta całego rynku walut cyfrowych, a w porównaniu z przestępstwami dokonywanymi przy udziale zwykłego rynku finansowego są to wartości całkowicie marginalne. Wynika to między innymi z łatwości z jaką transakcje wykonywane w otwartych blockchainach mogą być śledzone i analizowane.

Przytaczany w nagraniu raport można pobrać ze strony https://blog.chainalysis.com/reports/cryptocurrency-crime-2020-report

Przytoczymy tylko wykres pokazujący udział obrotu związanego z przestępstwami w stosunku do całego obrotu rynku walut cyfrowych - widać że jest to zwykle poniżej 1% rynku, a udział ransomware i finansowania terroryzmu jest nie do odczytania.

Zapraszamy do obejrzenia materiału:

Link do filmu: https://youtu.be/GRvAeAH4wXk

Share

Zarząd IGBiNT w sprawie programu Superwizjer TVN o giełdzie Bitbay

Jako Zarząd Izby nie chcemy wchodzić w spory prawne oraz kontrowersje związane z wyemitowanym programem. Stoimy na stanowisku, iż TVN i Bitbay wyjaśnią to sami. 

Do materiału TVN odnosimy się wyłącznie edukacyjnie – chcemy ułatwić przyszłe interpretacje rynku. Chcemy też pokazać, że nawet dla ekspertów z pokrewnych rynków technologia blockchain jest trudna i złożona – podobnie, jak działanie walut cyfrowych na niej opartych.

W nagraniu odnieśliśmy się do fragmentów które, naszym zdaniem, są krzywdzące dla całej branży oraz stawiają wszystkich użytkowników walut cyfrowych w bardzo złym świetle.

Chcemy zaznaczyć skalę wykorzystania walut cyfrowych do przestępstw - jest to ułamek procenta całego rynku walut cyfrowych, a w porównaniu z przestępstwami dokonywanymi przy udziale zwykłego rynku finansowego są to wartości całkowicie marginalne. Wynika to między innymi z łatwości z jaką transakcje wykonywane w otwartych blockchainach mogą być śledzone i analizowane.

Przytaczany w nagraniu raport można pobrać ze strony https://blog.chainalysis.com/reports/cryptocurrency-crime-2020-report

Przytoczymy tylko wykres pokazujący udział obrotu związanego z przestępstwami w stosunku do całego obrotu rynku walut cyfrowych - widać że jest to zwykle poniżej 1% rynku, a udział ransomware i finansowania terroryzmu jest nie do odczytania.

Zapraszamy do obejrzenia materiału:

Link do filmu: https://youtu.be/GRvAeAH4wXk

Share