Kontakt


    Zarząd Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii na dzień

    29 sierpnia 2022 roku (poniedziałek)

    na godzinę 17.00

    w Warszawie ul. Bieniewicka 26.

    Członkowie zwyczajni uprawnieni do głosowania otrzymają informacje o możliwości zdalnego uczestnictwa.