Trzecie Walne Zgromadzenie za nami

W czwartek 21. lutego odbyło się kolejne Walne Zgromadzenie Izby. Brali w nim udział przedstawiciele podmiotów będących członkami zwyczajnymi oraz goście.

Podczas Zgromadzenie podniesione zostały następujące kwestie:

 • zaproszenie wszystkich członków do prac w zespołach roboczych – nadal nie wszystkie grupy mają prowadzących. Jeżeli nie będzie składów do prac na kolejnym zebraniu będziemy usuwać z listy niektóre grupy
 • dołączenie kolejnych osób do grona arbitrów w Sądzie Arbitrażowym, dołączyły osoby z kilku kancelarii z poza Polski
 • prace nad regulaminem Sądu – na ukończeniu, regulamin będzie zatwierdzany przez arbitrów
 • usunięcie z listy członków Izby tych, którzy pomimo deklaracji nie wpłacili składki członkowskiej – Izba liczy obecnie XX członków zwyczajnych
 • zmiana w zarządzie: usunięty został Piotr Bień, jego miejsce zajął Marek Parzyński
 • prace nad wprowadzeniem procedur weryfikacji KYC/AML zarządu, arbitrów i wszystkich członków zwyczajnych. Po wdrożeniu procedura będzie przeprowadzana dla każdego nowego członka.

Pełna lista uchwał wraz z protokołem i wynikami głosowań zostanie przedstawiona w najbliższym czasie.

Share

Trzecie Walne Zgromadzenie za nami

W czwartek 21. lutego odbyło się kolejne Walne Zgromadzenie Izby. Brali w nim udział przedstawiciele podmiotów będących członkami zwyczajnymi oraz goście.

Podczas Zgromadzenie podniesione zostały następujące kwestie:

 • zaproszenie wszystkich członków do prac w zespołach roboczych – nadal nie wszystkie grupy mają prowadzących. Jeżeli nie będzie składów do prac na kolejnym zebraniu będziemy usuwać z listy niektóre grupy
 • dołączenie kolejnych osób do grona arbitrów w Sądzie Arbitrażowym, dołączyły osoby z kilku kancelarii z poza Polski
 • prace nad regulaminem Sądu – na ukończeniu, regulamin będzie zatwierdzany przez arbitrów
 • usunięcie z listy członków Izby tych, którzy pomimo deklaracji nie wpłacili składki członkowskiej – Izba liczy obecnie XX członków zwyczajnych
 • zmiana w zarządzie: usunięty został Piotr Bień, jego miejsce zajął Marek Parzyński
 • prace nad wprowadzeniem procedur weryfikacji KYC/AML zarządu, arbitrów i wszystkich członków zwyczajnych. Po wdrożeniu procedura będzie przeprowadzana dla każdego nowego członka.

Pełna lista uchwał wraz z protokołem i wynikami głosowań zostanie przedstawiona w najbliższym czasie.

Share