Zwyczajne Walne Zgromadzenie IGBiNT - informacje wstępne

Szanowni państwo.

Na dzień 31. sierpnia br na godzinę 18:00 jest zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii.

Zgodnie ze Statutem, czynny udział w Zgromadzeniu mogą brać tylko Członkowie Zwyczajni Izby - czyli zarejestrowane w Izbie podmioty które na dzień Zgromadzenia mają opłaconą roczną składkę członkowską.

Walne odbędzie się zdalnie, z użyciem środków komunikacji elektronicznej.

Jak zwykle dopuszczamy uczestnictwo osób, nie będących Członkami Zwyczajnymi Izby - w charakterze obserwatorów.

Głosowania w ramach Zgromadzenia odbywać się będą za pomocą platformy iVoting. Pozwoli nam to przeprowadzić tajne głosowania zgodnie z wymaganiami statutowymi.

Wszystkich Członków Zwyczajnych będziemy prosili o potwierdzenie aktualnego maila i numeru telefonu komórkowego - w celu 2-etapowego potwierdzenia tożsamości dla potrzeb systemu głosowań.

Przykład działania systemu do głosowań iVoting: https://youtu.be/qIKQpbbAYMM

Dokładny plan Zgromadzenia wraz z listą głosowań i projektami głosowanych uchwał prześlemy Członkom Zwyczajnym wraz z wymaganą informacją o jego zwołaniu.

Jeżeli uważacie, że jakieś tematy winny być poruszone na Zgromadzeniu prosimy o jak najszybsze przesłanie propozycji tak, aby samo zgromadzenie odbyło się możliwie bez zakłóceń.

Jest to też ostatnia chwila, aby zdążyć zapisać się do Izby i wziąć czynny udział w Zgromadzeniu oraz dalszych pracach Izby. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem https://igbint.pl/deklaracja/

Zapraszamy do kontaktu: kontakt@igbint.pl

Share

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IGBiNT - informacje wstępne

Szanowni państwo.

Na dzień 31. sierpnia br na godzinę 18:00 jest zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii.

Zgodnie ze Statutem, czynny udział w Zgromadzeniu mogą brać tylko Członkowie Zwyczajni Izby - czyli zarejestrowane w Izbie podmioty które na dzień Zgromadzenia mają opłaconą roczną składkę członkowską.

Walne odbędzie się zdalnie, z użyciem środków komunikacji elektronicznej.

Jak zwykle dopuszczamy uczestnictwo osób, nie będących Członkami Zwyczajnymi Izby - w charakterze obserwatorów.

Głosowania w ramach Zgromadzenia odbywać się będą za pomocą platformy iVoting. Pozwoli nam to przeprowadzić tajne głosowania zgodnie z wymaganiami statutowymi.

Wszystkich Członków Zwyczajnych będziemy prosili o potwierdzenie aktualnego maila i numeru telefonu komórkowego - w celu 2-etapowego potwierdzenia tożsamości dla potrzeb systemu głosowań.

Przykład działania systemu do głosowań iVoting: https://youtu.be/qIKQpbbAYMM

Dokładny plan Zgromadzenia wraz z listą głosowań i projektami głosowanych uchwał prześlemy Członkom Zwyczajnym wraz z wymaganą informacją o jego zwołaniu.

Jeżeli uważacie, że jakieś tematy winny być poruszone na Zgromadzeniu prosimy o jak najszybsze przesłanie propozycji tak, aby samo zgromadzenie odbyło się możliwie bez zakłóceń.

Jest to też ostatnia chwila, aby zdążyć zapisać się do Izby i wziąć czynny udział w Zgromadzeniu oraz dalszych pracach Izby. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem https://igbint.pl/deklaracja/

Zapraszamy do kontaktu: kontakt@igbint.pl

Share