Skrót z zebrania Zarządu Izby 24-02-2021

W dniu 24-02-2021 odbyło się kolejne zebranie Zarządu IGBiNT.

Podczas zebrania podjęte zostały uchwały dotyczące:

 • udzielenie absolutorium Prezesowi (dr.hab. Konrad Zacharzewski) oraz Sekretarzowi (adw. Arkadiusz Szczudło) Sądu Arbitrażowego przy IGBiNT za zakończoną kadencję
 • powołanie obecnego Prezesa Sądu na kolejną kadencję
 • powołanie Wiceprezesa Sądu w osobie adw. Bartosza Grasia
 • przełożenie mianowania nowego Sekretarza ze względu na brak zgłoszeń na stanowisko
 • odrzucenie zgłoszonej ad-hoc kandydatury Karoliny Kwaczyńskiej-Sokołowskiej na drugiego Wiceprezesa Sądu przy IGBiNT
 • zmiana adresu siedziby Izby na Zebra Tower (przy Metrze Politechnika), ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa
 • zwrot składki wpłaconej przez firmę Unlimited ze względu na brak zgłoszenia

Share

Skrót z zebrania Zarządu Izby 24-02-2021

W dniu 24-02-2021 odbyło się kolejne zebranie Zarządu IGBiNT.

Podczas zebrania podjęte zostały uchwały dotyczące:

 • udzielenie absolutorium Prezesowi (dr.hab. Konrad Zacharzewski) oraz Sekretarzowi (adw. Arkadiusz Szczudło) Sądu Arbitrażowego przy IGBiNT za zakończoną kadencję
 • powołanie obecnego Prezesa Sądu na kolejną kadencję
 • powołanie Wiceprezesa Sądu w osobie adw. Bartosza Grasia
 • przełożenie mianowania nowego Sekretarza ze względu na brak zgłoszeń na stanowisko
 • odrzucenie zgłoszonej ad-hoc kandydatury Karoliny Kwaczyńskiej-Sokołowskiej na drugiego Wiceprezesa Sądu przy IGBiNT
 • zmiana adresu siedziby Izby na Zebra Tower (przy Metrze Politechnika), ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa
 • zwrot składki wpłaconej przez firmę Unlimited ze względu na brak zgłoszenia

Share