Formuła arbitrażowa do umów IT

Zachęcamy do do wstawiania formuł arbitrażowych do umów IT - możliwość na zaangażowanie Sądu Arbitrażowego przy IGBiNT w przypadku powstania sporu.

Sąd Arbitrażowy ma takie same uprawnienia jak sąd pierwszej instancji, możemy jednak działać zdecydowanie efektywniej i szybciej niż sądy powszechne.

Wszelkie spory pomiędzy Stronami pozostające w związku z niniejszą Umową będą rozstrzygane przez Sąd Polubowny przy Izbie Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii, według Regulaminu tego Sądu obowiązującego w dniu wniesienia pozwu ( http://blockchaincourt.org/).

Share

Formuła arbitrażowa do umów IT

Zachęcamy do do wstawiania formuł arbitrażowych do umów IT - możliwość na zaangażowanie Sądu Arbitrażowego przy IGBiNT w przypadku powstania sporu.

Sąd Arbitrażowy ma takie same uprawnienia jak sąd pierwszej instancji, możemy jednak działać zdecydowanie efektywniej i szybciej niż sądy powszechne.

Wszelkie spory pomiędzy Stronami pozostające w związku z niniejszą Umową będą rozstrzygane przez Sąd Polubowny przy Izbie Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii, według Regulaminu tego Sądu obowiązującego w dniu wniesienia pozwu ( http://blockchaincourt.org/).

Share