Ankieta

Tematy do lobbowana przez IGBiNT

Mamy możliwość odpłatnego włączenia się w procesy lobbowania (w mediach i kręgach rządowych) na rzecz tematów, które są w zakresie naszej działalności.

Ta ankieta ma na celu wybranie 2-4 zagadnień z tych, które przedstawiliśmy w liście do PPM i na których chcemy się skupić w pierwszej kolejności.

Ankieta podzielona jest na trzy grupy, w każdej można dać 1-5 punktów na dane zagadnienie (0-nie mam zdania/nie dotyczy).

W wynikach porównamy sumaryczną ilość punktów na zagadnienie oraz te, które otrzymały najwięcej najwyższych ocen - i w ten sposób wyłonimy najbardziej palące zagadnienia.

Zapraszamy do wypełnienia: https://forms.gle/88vQAjdWPcbg8vcd9

Share

Ankieta

Tematy do lobbowana przez IGBiNT

Mamy możliwość odpłatnego włączenia się w procesy lobbowania (w mediach i kręgach rządowych) na rzecz tematów, które są w zakresie naszej działalności.

Ta ankieta ma na celu wybranie 2-4 zagadnień z tych, które przedstawiliśmy w liście do PPM i na których chcemy się skupić w pierwszej kolejności.

Ankieta podzielona jest na trzy grupy, w każdej można dać 1-5 punktów na dane zagadnienie (0-nie mam zdania/nie dotyczy).

W wynikach porównamy sumaryczną ilość punktów na zagadnienie oraz te, które otrzymały najwięcej najwyższych ocen - i w ten sposób wyłonimy najbardziej palące zagadnienia.

Zapraszamy do wypełnienia: https://forms.gle/88vQAjdWPcbg8vcd9

Share