Skrót z Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z planem, 31. sierpnia 2020 odbyło się zwyczajne walne zgromadzenie członków IGBiNT.

Przyjęte zostały wszystkie zaplanowane uchwały wg agendy WZ:

  • aktualizacja Statutu Sądu Polubownego przy IGBiNT
  • przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Izby za okres od sierpnia 2018 do sierpnia 2020 oraz sprawozdania finansowego za okres od sierpnia 2018 do grudnia 2019
  • udzielenie skrutacji (absolutorium) Zarządowi za okres od sierpnia 2018 do sierpnia 2020
  • wybór Zarządu na kolejne dwa lata w tym samym składzie, co obecnie

Kopia protokołu zostanie przesłana wszystkim członkom zwyczajnym drogą elektroniczną.

Share

Skrót z Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z planem, 31. sierpnia 2020 odbyło się zwyczajne walne zgromadzenie członków IGBiNT.

Przyjęte zostały wszystkie zaplanowane uchwały wg agendy WZ:

  • aktualizacja Statutu Sądu Polubownego przy IGBiNT
  • przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Izby za okres od sierpnia 2018 do sierpnia 2020 oraz sprawozdania finansowego za okres od sierpnia 2018 do grudnia 2019
  • udzielenie skrutacji (absolutorium) Zarządowi za okres od sierpnia 2018 do sierpnia 2020
  • wybór Zarządu na kolejne dwa lata w tym samym składzie, co obecnie

Kopia protokołu zostanie przesłana wszystkim członkom zwyczajnym drogą elektroniczną.

Share