BlockchainBlockchain jako technologia zyskuje na całym świecie – zarówno pod kątem popularności jak i praktycznego zastosowania.

Mimo tego zrozumienie znaczenia tej nowej technologii jest raczej na
niskim poziomie.

Słowo „blockchain” oczywiście najczęściej pada w kontekście Bitcoina i innych kryptowalut. Dzieje się tak jednak dlatego, że to cyfrowe waluty były pierwszym zastosowaniem sieci bloków na rynku.

Blockchain to zaś po prostu baza danych. Od innych tego typu rozwiązań różni się jednak ważnymi cechami – decentralizacją i niezmiennością. Co to oznacza w praktyce? Mianowice to, że informacji, które są zawarte w sieci bloków nie można zmienić. Kopię tej bazy danych może posiadać nieskończenie duża liczba osób, które też sprawują niejako pieczę nad jej zawartością.

Jak to działa?

By łatwiej opisać działanie blockchaina posłużymy się krótką historyjką. Wyobraź sobie, że poznajesz nową osobę. Ta z kolei chce sprzedać ci książkę. Oferuje ją za cen 10 USD. Decydujesz się na zakup. By wzajemnie się zabezpieczyć zapisujecie transakcję na kartkach papieru – każdy z was ma swoją kopię zapisu tej transakcji. Ta ostatnia się powiodła! Teraz okazuje się, że ty jesteś w posiadaniu innej świetnej książki, którą chcesz jednak sprzedać. Twój nowy kolega chce ją od ciebie odkupić. Zawieracie więc nową transakcję. Ty sprzedajesz swojemu kompanowi książkę za 5 USD. Ponownie zapisujcie wszystko na swoich kartkach.

W pewnym momencie chce dołączyć do was nowa osoba. Nie macie nic przeciwko, ale stawiacie jej tylko jeden warunek - musi najpierw przepisać na swoją kartkę wasze poprzednie transakcje, co dodatkowo je zabezpiecza i nadaje wiarygodności. Potem wszyscy trzej powielacie ten schemat
działania przy każdej kolejnej transakcji. Tym samym każdy członek powstałej w ten sposób społeczności ma dowody za zawierania wcześniejszych transakcji handlowych. Tak też powstaje blockchain. Jest więc wielką, społeczną bazą danych, której główną zaletą jest to, że tzw. trzecią, zaufaną stroną jest cała społeczność, a nie jeden podmiot.

Po co światu blockchain?

Choć – tak jak zostało już wspomniane – najsłynniejszą formą praktycznego zastosowania blockchaina są kryptowaluty, opisany powyżej mechanizm można zastosować w wielu branżach. Możliwe byłoby głosowania na partie polityczne, którego wyniki są zapisywanie w sieci bloków. Wprowadzenie takiej technologii na rynek handlu nieruchomościami znacznie przyśpieszyłoby zawieranie transakcji, ale też obniżyło ich koszty. Na rynku motoryzacji już dziś korzysta się z podobnych pomysłów w kwestii zapisywania wyników analiz dot. rozwoju samochodów samojezdnych. Blockchain odgrywa też ważną rolę w kwestii np. praw autorskich dot. muzyki.

Powyższe przykłady to jednak tylko czubek góry lodowej. Dziś jesteśmy dopiero na początki rozwoju blockchaina, w swoistych latach 90. dla Internetu. Zainteresowanie się tą technologią dziś może być też świetnym pomysłem pod kątem inwestycyjnym. W końcu w przypadk nowoczesnych rozwiązań najbardziej korzystają Ci, którzy stawiają na nie najwcześniej.

Prawo a blockchain

Na chwilę obecną nie ma w Polsce regulacji, które można byłoby porównać do np. Act Related to Blockchain Buisness Development wprowadzonego w stanie Vermont w USA. Pojęcie rozproszonej i zdecentralizowanej bazie danych pojawia się jednak w projekcie ustawy wprowadzającej w Polsce. Na chwilę obecną nie ma w Polsce regulacji, które można byłoby porównać do np. Act Related to Blockchain Buisness Development wprowadzonego w stanie Vermont w USA. Pojęcie rozproszonej i zdecentralizowanej bazie danych pojawia się jednak w projekcie ustawy wprowadzającej w Polsce Prostą Spółkę Akcyjną.

W ujęciu polityki prawodawczej UE należy zauważyć, że doszło do wydania Rezolucji Parlamentu Europejskiego z 3 października 2018 roku w sprawie technologii rozproszonego rejestru i łańcuchów bloków: budowanie zaufania do przepływów funduszy z pominięciem pośrednictwa bankowego (2017/2772(RSP)), która wskazuje stosunek UE do problematyki technologii Blockchain. Do tej pory jednak nie powstała ani na szczeblu europejskim, ani polskim
ustawa poświęcona wyłącznie kwestii Blockchain.