Zarząd Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii na dzień

29 sierpnia 2022 roku (poniedziałek)

na godzinę 17.00

w Warszawie ul. Bieniewicka 26.

Członkowie zwyczajni uprawnieni do głosowania otrzymają informacje o możliwości zdalnego uczestnictwa.