Izba Gospodarcza Blockchain i Nowych Technologii | Polityka prywatności
3
page-template-default,page,page-id-3,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-2.7.1544137813,qode-theme-ver-2.7,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

Polityka prywatności

§1 Wstęp

 

W związku ze stosowaniem od dnia 25 maja 2018 roku rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym „RODO”) (Dz. U. UE L z dnia 4 maja 2016 r.) na podstawie art. 13 RODO poniżej przedstawiamy Ci informacje na temat przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

Niniejsza Polityka prywatności określa kwestie związane z przetwarzaniem przez Polskie Stowarzyszenie Bitcoin KRS: 0000480255, posiadająca nr NIP: 8513191653, REGON: 363664411 będącego administratorem (dalej „Administrator”) danych osobowych osób korzystających z platformy www.igbint.pl i korzystających z newslettera (dalej ”Użytkownicy”).

 

§2 Cel i zakres przetwarzania danych Użytkowników

 

Przetwarzamy Twoje dane w następujących celach i na podstawie:

 1. spełnienia obowiązków prawnych wynikających z RODO w zakresie realizacji Twoich praw i w związku z tym archiwizowania Twoich żądań kierowanych do nas lub informowania Cię o zagrożeniach dla Twojej prywatności – art. 6 ust. 1 lit c RODO,
 2. zawarcia i wykonania umowy – kiedy rejestrujesz u nas konto – art. 6 ust. 1 lit b RODO,
 3. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – np. jeśli złożysz reklamację – art. 6 ust. 1 lit f RODO,
 4. tworzenia Twojego profilu na podstawie Twoich preferencji i upodobań w celu wysyłania Ci spersonalizowanej reklamy – art. 6 ust. 1 lit f RODO.
 5. wysyłania Ci newslettera czyli informacji o nowościach i promocjach – na podstawie Twojej zgody – art. 6 ust. 1 lit a RODO,
 6. spełnienia obowiązków z zakresu prawa podatkowego – art. 6 ust. 1 lit c RODO.

Podanie Twoich danych jest:

 1. kiedy wymagają tego przepisy prawa – obowiązkiem prawnym,
 2. warunkiem zawarcia umowy – kiedy rejestrujesz konto,
 3. warunkiem wysyłania Ci informacji o nowościach i promocjach – odnośnie newslettera.

 

§3 Udostępnienie

 

Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom publicznym lub prywatnym jeśli taki obowiązek będzie wynikać z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz firmie świadczącej dla na usługi hostingowe, do biura księgowego, kurierowi, a także innym naszym podwykonawcom.

W związku z korzystaniem przez nas z narzędzi takich jak Google Analytics przekazujemy Twoje dane do USA.

 

§4 Czas przetwarzania

 

Będziemy przetwarzać Twoje dane przez następujący czasu:

 1. spełnienia obowiązków prawnych wynikających z RODO w zakresie realizacji Twoich praw i w związku z tym archiwizowania Twoich żądań kierowanych do nas lub informowania Cię o zagrożeniach dla Twojej prywatności – do czasu upływu terminów przedawnienia,
 2. zawarcia i wykonania umowy – kiedy rejestrujesz u nas konto lub coś kupujesz – do upływu terminów przedawnienia
 3. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – np. jeśli złożysz reklamację – do upływu terminów przedawnienia,
 4. tworzenia Twojego profilu na podstawie Twoich preferencji i upodobań w celu wysyłania Ci spersonalizowanej reklamy – do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu
 5. wysyłania Ci newslettera czyli informacji o nowościach i promocjach – do czasu utraty przydatności, chyba że wcześniej cofniesz zgodę,
 6. spełnienia obowiązków z zakresu prawa podatkowego – przez okres wynikający z przepisów prawa podatkowego.

 

§5 Uprawnienia

 

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie.
 3. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:
 • ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;
 • jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;
 • w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;
 • w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;
 • Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;
 • aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił o Pani/Pana zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora, Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;
 • jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.
 • Aby skorzystać z uprawnień, o których mowa w niniejszym paragrafie można przesłać Administratorowi stosowne żądanie na adres e-mail kontakt@fpit.management.

 

§6 Zasady ochrony danych osobowych

 

 1. Administrator zastosował środki organizacyjne i techniczne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, w szczególności zabezpieczył dane osobowe Użytkownika przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Do przetwarzania danych osobowych Użytkownika dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające upoważnienie od Administratora, przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych i zobowiązane do zachowania danych osobowych Użytkowników w tajemnicy.

 

§7 Profilowanie

 

W celu wysyłania Ci spersonalizowanej reklamy będziemy Twoje dane przetwarzać w sposób zautomatyzowany, w tym formie profilowania, ale nie będzie to wywoływać wobec Ciebie skutków prawnych, ani w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Wykonywane przez nas profilowanie pozwala nam ustalić Twoje zainteresowania w odniesieniu do świadczonych przez nas usług lub oferowanych produktów. Dzięki temu możemy tworzyć specjalnie dla Ciebie spersonalizowaną reklamę.

 

§8 Ciasteczka – pliki cookies

 

 1. Administrator oświadcza, że Platforma korzysta z plików „cookies” (ciasteczka).
 2. Pliki cookies to informacje, które są wysyłane przez serwer Platformy i zapisują się na urządzeniu Użytkownika Platformy (np. dysku twardym komputera lub telefonu). Więcej informacji na temat plików cookies można przeczytać na www.wszystkoociasteczkach.pl
 3. Dane uzyskane za pomocą plików cookies nie pozwalają na zidentyfikowanie Użytkownika Platformy, ale umożliwiają Administratorowi określenie czy przy użyciu danego komputera odwiedzano platformę (co nie jest jednoznaczne z informacją na temat tego kto tę platformę odwiedzał) i jakie jego użytkownik miał wówczas preferencje (co go najbardziej zainteresowało w Platformie).
 4. Administrator wykorzystuje wewnętrzne pliki cookies w celu:
  a) zapewnienia prawidłowego funkcjonowania platformy,
  b) statystycznym,
  c) przystosowania platformy do Państwa preferencji.
 5. Administrator może umieszczać na urządzeniu Użytkownika zarówno pliki trwałe jak i tymczasowe.
 6. Pliki tymczasowe są zazwyczaj usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast w stosunku do plików trwałych zamknięcie przeglądarki nie powoduje ich usunięcia.
 7. Pliki tymczasowe służą do zidentyfikowania Użytkownika Platformy jako zalogowanego.
 8. Pliki trwałe, to pliki które zapewniają określone funkcje nie tylko w toku danej sesji, ale przez cały okres ich przechowywania na komputerze. Pliki trwałe służą do: zbierania informacji na temat sposobu korzystania z Platformy, w tym danych na temat odwiedzanych przez Użytkownika Platformy podstron oraz ewentualnych błędów, sprawdzania skuteczności reklam Platformy usprawnienia działania Platformy za pomocą rejestrowania pojawiających się błędów, testowania różnych wariantów stylistyki Platformy, zapamiętywania ustawień Użytkownika Platformy dotyczących ich preferencji, pokazywania Użytkownikom Platformy, że są zalogowani w Platformie.
 9. Platforma korzysta z Google Analytics, które używa plików cookies znajdujących się na urządzeniu Użytkownika Platformy w celu sporządzenia statystyk odnośnie wielkości ruchu na Platformie oraz sposobu korzystania z Platformy.
 10. Administrator wykorzystuje w celu reklamy platformy i świadczonych przez siebie usług Google AdWords, które używa plików cookies umieszczonych na urządzeniu Użytkownika Platformy.
 11. W każdej chwili Użytkownik może usunąć pliki cookies pozostawione przez platformę ze swojego urządzenia zgodnie z instrukcją producenta Państwa przeglądarki internetowej.
 12. Istnieje również możliwość zablokowania dostępu plików cookies do Państwa urządzenia poprzez odpowiednie konfigurowanie Państwa przeglądarki, jednakże wówczas Platforma może nie funkcjonować prawidłowo.
 13. Administrator korzysta z serwera, który zapisuje automatycznie w logach serwera w celu analizy pracy systemu informatycznego informacje dotyczące urządzenia, którego Państwo używacie łącząc się z platformą tj. o typie urządzenia i przeglądarki z jakiej Państwo korzystacie, o IP Państwa komputera, dacie i godzinie wejścia, tekstowy opis zdarzenia, kwalifikacja zdarzenia.
 14. Dostęp do plików z logami mają wyłącznie osoby upoważnione do administrowania systemem informatycznym.
 15. Pliki z logami mogą służyć do sporządzenia statystyk w zakresie oceny ruchu w platformie oraz występowania błędów, które uniemożliwiają zidentyfikowanie Użytkownika.
 16. Administrator będzie wykorzystywać w celach statystycznych następujące dane: liczbę, częstotliwość oraz efektywność w sposób uniemożliwiający identyfikację Użytkownika oraz będzie
  uprawniony do publikacji powołanych statystyk, w szczególności w ramach konferencji, spotkań branżowych oraz w prasie branżowej.

 

§9  Zmiany i obowiązywanie polityki prywatności

 

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Polityce. Wszelkie zmiany Polityki zostaną uwidocznione na platformie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. O zmianie Polityki Użytkownicy zostaną powiadomieni również pocztą e-mail, na wskazany adres e-mail z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. W terminie do 7 dni od dnia wejścia w życie zmienionego Polityki Użytkownik jest uprawniony do złożenia oświadczenia o braku zgody na obowiązywanie wobec niego zmienionej Polityki. Oświadczenie takie jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez Użytkownika umów świadczonych przez Administratora
 2. Polityka prywatności w nowym brzmieniu będzie obowiązywać od daty jej zamieszczenia pod adresem wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu.