Izba Gospodarcza Blockchain i Nowych Technologii | Drugie Walne Zgromadzenie IGBiNT
12975
post-template-default,single,single-post,postid-12975,single-format-standard,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-2.7.1544137813,qode-theme-ver-2.7,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

Drugie Walne Zgromadzenie IGBiNT

Drugie Walne Zgromadzenie IGBiNT

11:53 08 Grudzień in Informacje ogólne

Zgodnie z planem 8. listopada odbyło się Walne Zgromadzenie członków Izby.

Zgodnie z agendą, przegłosowane zostały uchwały dotyczące powstania Sądu Polubownego przy IGBiNT oraz Zespołów Roboczych Izby.

Poniżej protokół ze Zgromadzenia.