Izba Gospodarcza Blockchain i Nowych Technologii | Zbliża się pierwsze Walne Zgromadzenie IGBiNT 27/09/2018
12828
post-template-default,single,single-post,postid-12828,single-format-standard,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-2.7.1544137813,qode-theme-ver-2.7,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

Zbliża się pierwsze Walne Zgromadzenie IGBiNT 27/09/2018

Zbliża się pierwsze Walne Zgromadzenie IGBiNT 27/09/2018

16:36 19 Wrzesień in Informacje ogólne

Pierwsze Walne Zgromadzenie Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii, odbędzie się w dniu 27 września 2018 roku o godzinie 18:00 w Warsaw Spire w Warszawie na IV piętrze.

Na spotkanie zaproszeni są wszyscy członkowie założyciele oraz zdeklarowani członkowie zwyczajni (więcej informacji tutaj).

Agenda Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:
 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby
 2. Wybór Przewodniczącego i komisji mandatowej
 3. Przyjmowanie wniosków co do porządku obrad
 4. Przyjęcie  porządku obrad
 5. Podjęcie uchwał
  1. Uchwała o ustaleniu regulaminu Walnego Zgromadzenia Izby
  2. Uchwała o ustaleniu regulaminu Zarządu Izby
  3. Uchwała o zmianach w składzie Zarządu Izby
  4. Uchwała o powołaniu Komisji Rewizyjnej Izby
  5. Uchwała o ustaleniu składu Komisji Rewizyjnej Izby
  6. Uchwała o powołaniu Sądu Polubownego Izby
  7. Uchwała o ustaleniu regulaminu Sądu Polubownego Izby
  8. Uchwała o wyborze składu Sądu Polubownego Izby
 6. Wolne wnioski i dyskusja
 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby

 

Termin spotkania został wyznaczony w najszybszym tempie na jakie umożliwiał statut Izby. Budynek i sala konferencyjna zostały nam użyczone przez jednego ze 100 członków założycieli IGBiNT: Alior Bank.

 

WAŻNE: Prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Izby.

Zgodnie ze Statutem Izby prawo głosu posiadają tylko członkowie zwyczajni, czyli podmioty, które opłacają składki członkowskie. Prosimy o podjęcie decyzji czy chcą Państwo posiadać prawo głosu w Izbie, czy chcą pozostać członkiem założycielem bez prawa głosu.

Wysokość składek zostanie ustalona przez wszystkich członków posiadających prawo głosu, podczas pierwszego zgromadzenia Izby.

 

ZAPRASZAMY: Posiedzenie Zarządu IGBiNT.

W najbliższy Poniedziałek tj. 24/09/2018 w godzinach 16:00 – 18:00 odbędzie się cotygodniowe posiedzenie Zarządu Izby w jej siedzibie. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału i zadawania pytań i dyskusji.

Zapraszamy również do oficjalnej grupy na Facebook: