Izba Gospodarcza Blockchain i Nowych Technologii | Podsumowanie ostatnich 4 miesięcy
12698
post-template-default,single,single-post,postid-12698,single-format-standard,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-2.7.1544137813,qode-theme-ver-2.7,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

Podsumowanie ostatnich 4 miesięcy

Podsumowanie ostatnich 4 miesięcy

16:51 29 Sierpień in Informacje ogólne

Podsumowanie ostatnich 4 miesięcy

Od pierwszego spotkania reprezentantów komitetu założycielskiego IGBiNT minęły już 4 miesiące. W tym czasie komitet założycielski odbył wiele spotkań i podjął decyzje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Izby w duchu zjednoczenia całej branży kryptowalut, blockchain i pozostałych nowych technologii. W poniższym wpisie w sposób telegraficzny przedstawiamy ważniejsze wydarzenia związane z naszymi działaniami.

 • 10 Maja 2018 – odbył się kongres założycielski, podczas którego zebraliśmy zgłoszenia i upoważnienia od obecnych przedstawicieli podmiotów wspierających powstanie Izby. Łącznie udało się uzyskać 60 deklaracji, a zgłaszający upoważnili ówczesnych komitet do dalszej reprezentacji i kontynuowania prac niezbędnych do założenia Izby.
 •  25 Maj 2018 – odbyło się spotkanie reprezentantów Komitetu Założycielskiego IGBiNT z przedstawicielami Polskiego Stowarzyszenie Bitcoin (Filip Pawczyński) i Fundacji Trading Jam (Jakub Mościcki). Jednogłośnie podjęliśmy decyzję o zwiększeniu ilości reprezentantów do 7. Od tego dnia w skład Komitetu wchodzą: Piotr Bień, Robert Wojciechowski, Filip Pawczyński, Rafał Kiełbus, Łukasz Zgiep, Lech Wilczyński, Jakub Mościcki.
 • 4 Czerwca 2018 – Odbyło się pierwsze spotkanie w KNF z przedstawicielami technologii blockchain, kryptowalut i fintech (w tym z reprezentantami IGBiNT)
 • 11 Czerwca – Pierwsze spotkanie grupy roboczej ds. Blockchain w KNF z naszym udziałem.
 • 2 Lipca 2018 – Odbyło się pierwsze z cotygodniowych, regularnych spotkań Komitetu. Od tego dnia w każdy poniedziałek o godzinie 16:00 reprezentanci spotykają się w siedzibie Izby (i Fundacji Trading Jam) w celu omawiania kolejnych kroków niezbędnych do zarejestrowania NGO. W związku z faktem że ilość deklaracji przekroczyła pułap 150 zdecydowaliśmy złożyć niezbędne dokumenty do KRS.
 • 3 Lipca 2018 – spotkanie w Ministerstwie Finansów w sprawie AML
 • 13 Lipca 2018 – niezbędna dokumentacja została przygotowana przez kancelarię HWW, zweryfikowana przez notariusza i podpisana przez reprezentantów komitetu. Z przyczyn formalnych i czasowych część zgłoszeń została odrzucona. Stosowną uchwałą Komitetu Założycielskiego a później Zarządu Izby wszystkie zgłoszone podmioty przed pierwszym Walnym Zgromadzeniem konstytuującym Izbę będą posiadały status „członka założyciela”.
 • 30 Lipca 2018 – akt notarialny nie został uznany za wystarczający przez referendarza. Zostaliśmy poproszeni przez organ rejestracyjny KRS o uzupełnienie wniosku o wszystkie oryginały deklaracji, wyciągi z KRS i CEiDG oraz dodatkowe kopie Statutu.
 • 6 Sierpień 2018 – rozpoczęcie prac nad regulaminami Izby. W opracowaniu przez 3 kancelarie (SKM Legal, KG Legal, HWW) są następujące regulaminy: zarządu, walnego zgromadzenia, sądu polubownego, RODO, księgowości i zespołów roboczych.
 • 17 Sierpnia 2018 – uzupełniony i kompletny wniosek został złożony w KRS z prośbą o pilne rozpatrzenie sprawy.
 • 22 Sierpnia 2018 – rejestracja IGBiNT przeszła w ostatni etap tzw. weryfikacja cyfrowej.
 • 27 Sierpnia 2018 – Izba Gospodarcza Blockchain i Nowych Technologii została zarejestrowana!
 • 28 Sierpnia 2018 – Komitet Założycielski rozpoczyna przygotowania do Walnego Zgromadzenia konstytuującego Izbę.