Pierwsze historyczne wydarzenia

Piotr Bień

Dnia 20/04/2018 odbyły się dwa historyczne spotkania.
Pierwszym z nich był happening zorganizowany przez Trading Jam pod Ministerstwem Finansów w Warszawie.
Przybyło około 300 osób reprezentujących świat blockchain i nowych technologii, a dzięki wysiłkom całej społeczności Ministerstwo zadeklarowało się zrezygnować z podatku PCC i nawiązało konsultacje z przedstawicielami świata kryptowalut i blockchain - organizacji walczących o rozwój polskiej gospodarki.

Drugim wiekopomnym wydarzeniem było spotkanie komitetu założycielskiego Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii. Ponad 40 osób żywo debatowało nad możliwymi rozwiązaniami, prezentowało swoje spostrzeżenia i integrowało się ze sobą. Ogromne podziękowania należą się głównemu organizatorowi - Dawidowi Muszyńskiemu (odpowiedzialnemu m.in za serwisy FlyingAtom oraz BitHub).
Uwagi zaprezentowane przez Panią Minister Annę Streżyńską, Krzysztofa Piecha i obecnych mecenasów pozwoliły zrozumieć wszystkim obecnym możliwości i wyzwania, jakie stwarza zawiązanie Izby Gospodarczej.

 

W najbliższym czasie staniemy również przed poważnymi wyzwaniami, które zostały zdiagnozowane na posiedzeniu. Wstępne propozycje pokonania przeszkód na naszej drodze zostaną omówione na najbliższym spotkaniu przedstawicieli komitetu założycielskiego w osobach:

Robert Wojciechowski (Consulting, Business strategy) - Przewodniczący

Piotr Bień (Marketing)
Rafał Kiełbus (Developer)
Łukasz Zgiep PH.D. (Przedsiębiorca, Inwestor) 

Dwadzieścia jeden dni temu pomysł zawiązania Izby Gospodarczej rozbijał się o konieczności zebrania 100 podmiotów i osób gotowych poświęcić swój czas na przygotowanie Kongresu Założycielskiego (w tym stworzenie statutu). Po piątkowym spotkaniu wiemy już, że jedynie procedury urzędowe oraz brak statutu stoją na przeszkodzie by Izba powstała w najbliższym czasie. Jednak czym byłaby Izba bez planu i grupy ludzi walczących każdego dnia o realizację wyznaczonych celów. Od piątku wiele oczu będzie bacznie obserwować naszą współpracę, która zaskoczyła wielu sceptyków.

Do spotkania reprezentantów komitetu założycielskiego dojdzie w nadchodzącym tygodniu. W międzyczasie będziemy prowadzić prace nad:
- rozbudowaniem i przebudową strony internetowej (w tym stworzenie pełnoprawnej deklaracji przystąpienia);
- stworzeniem identyfikacji wizualnej IGBiNT;
- przygotowaniem kont społecznościowych na aktywność w social-mediach;
- uczestnictwem na kolejnym spotkaniu w środowiska z Ministerstwem Finansów w sprawie podatków
- przygotowaniem biura do pracy i prowadzenia konferencji
- przygotowaniem kanału dla zainteresowanych na komunikatorze Slack

 

Reprezentanci IGBiNT w najlbiższym czasie ustalą:

Chciałbym w imieniu wszystkich podziękować za zaufanie i rozpoczętą współpracę.